Week van de Stelling betrekt inwoners bij toekomstplan

Den Helder – De forten, bunkers, de Linie en Willemsoord. Samen vormen ze de Stelling van Den Helder. De gemeente Den Helder nodigt inwoners uit mee te denken over de toekomst van de Stelling. Inwoners kunnen hun reactie geven op drie fictieve toekomstbeelden voor de Stelling. Dat kan tot en met vrijdag 21 mei 2021 via het bewonersplatform ingesprek.denhelder.nl.

De Stelling is belangrijk voor Den Helder. De forten en haven zijn rijksmonumenten en de Stelling is door het Rijk als geheel aangewezen als beschermd stadsgezicht. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met verschillende betrokken organisaties nagedacht over mogelijkheden voor de toekomst.

Een zoektocht naar waarden
Op basis van deze gesprekken ontwikkelde Bureau BVR uit Rotterdam een aantal scenario’s. Het zijn drie levendige verhalen die inspirerend en avontuurlijk zijn en die mensen uitdagen om op een andere manier naar de Stelling te kijken. De scenario’s zijn nadrukkelijk géén plannen die bedoeld zijn om uit te werken.

Het gaat om de reacties op verschillende toekomstideeën. Aan de hand van de reacties verzamelt de gemeente de belangrijkste kernwaarden van de Stelling. Eind deze zomer komt er een nieuwe visie voor de Stelling, in de vorm van een aansprekend magazine, waarin deze waarden gepresenteerd worden.

De nieuwe visie voor de Stelling wordt als deelvisie opgenomen in de Omgevingsvisie van Den Helder. Naast de visie op de Stelling, werkt gemeente Den Helder aan deelvisies voor De Schooten, Nieuw Den Helder, Stad binnen de Linie en Maritiem Cluster. Eerder zijn visies gemaakt voor Julianadorp en voor Huisduinen. De Omgevingsvisie moet in de eerste helft van 2022 klaar zijn.

Exit mobile version