Cultuur/NatuurKop van Noord-Holland

Hoe de Noordkop zich voorbereidt op klimaatverandering

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – Een nieuwe website van de collectieve Noordkop gemeenten laat zien hoe de regio zich voorbereidt op klimaatverandering. Op een kaart staan alle initiatieven voor klimaatadaptatie. Zo wordt er op Texel regenwater opgevangen, biedt Den Helder ruimte voor geveltuintjes, heeft Hollands Kroon sinds kort een ‘nectartuin’ en wil Schagen maar liefst 300.000 bomen planten.

De website is een uitwerking van de in 2021 vastgestelde ‘Strategie klimaatadaptatie Noordkop’, waaronder de gemeenten alle vier hun handtekening hebben gezet. In het stuk staat beschreven hoe de gemeenten individueel en gezamenlijk willen werken aan het toekomstbestendig maken van de regio. De regionale strategie is een voortvloeisel uit landelijk beleid en het daarover vastgestelde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Grote risico’s door verdroging
Na een eerste bijeenkomst in 2018, waar naast de betrokken gemeenten ook organisaties als de LTO, PWN, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland aanwezig waren, zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd. Daaruit bleek onder andere dat iedere gemeente meerdere kernen en landelijke gebieden kent die kwetsbaar zijn voor hevige neerslag. Daarnaast bestaan er in de regio grote risico’s op schade aan landbouw en natuur door droogte en verzilting. Vooral in stedelijke gebieden en in duingebieden is opwarming merkbaar.

Voor de gemeenten genoeg aanleiding om serieus werk te maken van klimaatadaptatie. Daarom is allereerst vastgesteld wat nu belangrijk is om te beschermen tegen eventuele risico’s die de veranderingen met zich meebrengen. Onder andere het ziekenhuis in Den Helder, de reactor in Petten, de Marinehaven maar ook Gasunie in Anna Paulowna en Middenmeer zijn daarom in het bijzonder aangemerkt als vitaal object. Het veilig en bereikbaar houden van deze instellingen en de wegen is van groot belang.

Maatregelen
Voor de maatregelen hebben de gemeenten zes pijlers vastgesteld: Een sterke kustverdediging, het vasthouden van regenwater, het versterken van ‘groenblauwe’ netwerken (de verbinding tussen land en water), het verhogen of beschermen van vitale objecten, het herinrichten van stedelijke gebieden en het informeren van inwoners. Maatregelen voor klimaatadaptatie in de Noordkop moeten werk maken van één of meerdere van de pijlers.

Op de nieuwe website Klimaatadaptatieregionoordkop.nl staan de huidige initiatieven. Zo is te zien dat op Texel veel gebeurt wat betreft het opvangen van regenwater. Bij grote herstructureringsprojecten, zoals in Wieringerwerf, wordt ook creatief vergroend. Omdat er geen ruimte was voor het planten van bomen of struiken heeft de gemeente parkeerplaatsen van groen gemaakt, waardoor het regenwater de bodem in kan gaan. Met het project Watzr proberen de gemeenten inwoners ook aan het vergroenen te krijgen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. groene waanzin, bangmakerij en burgers op hoge kosten jagen

Wellicht ook interessant

Back to top button