Politiek

College Hollands Kroon keurt zonnekassen af: ongewenste ontwikkeling

Advertentie:

Anna Paulowna – In antwoord op vragen van OHK over ‘zonnekassen’ heeft ook het college aangegeven dat zonnekassen een ongewenste ontwikkeling zijn. “Het inzetten van agrarische gronden voor zelfstandige zonneparken is ongewenst. De gemeente kiest voor zon op dak, maar dat heeft in dit specifieke geval een ongewenste uitwerking gekregen. Dit leidt tot verdringing van teelt op waardevolle agrarische grond en vinden wij ongewenst,” aldus het college.

Het college constateert ook dat zonne-energie momenteel meer oplevert dan landbouw, wat ondernemers stimuleert om creatiever te worden met hun gronden. Het college heeft een complete reconstructie gemaakt van de stappen en betrokken partijen rond de huidige vergunning van het perceel waar OHK vragen over heeft gesteld. Dit gaat terug tot juni 2021, toen EK OG BV, een dochtermaatschappij van de Royal Pride Group, een aanvraag indiende voor een circulaire kas voor gecombineerde energieopwekking en teelt. Groenleven, gevestigd aan de Marktstraat 5-7 te Leeuwarden, was de gemachtigde.

Administratief?
Op 11 april 2023 ontving de gemeente een melding dat de Royal Pride Group de vergunning had overgedragen aan Zonnepark PV26 B.V., ook gevestigd aan de Marktstraat 5-7 te Leeuwarden. Volgens het college was dit slechts een administratieve handeling, waarbij de vergunninghouder verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de vergunning.

Bij de aanvraag werd geoordeeld dat deze in het bestemmingsplan paste, maar het college stelt dat als er geen gewassen worden geteeld en de zonnekas geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van Royal Pride, er sprake is van een strijdige activiteit met het omgevingsplan/bestemmingsplan. Momenteel vindt er geen teelt van agrarische producten plaats. Er worden wel onderzoeken uitgevoerd met Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk) om te beoordelen welke teelt hier in de toekomst kan plaatsvinden.

Omgevingsplan
Omdat de zonnekas volgens het college geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van Royal Pride en er geen teelt van agrarische producten plaatsvindt, is er sprake van een handhavingsgrondslag. De eerste stap is om te zien hoe het object kan voldoen aan de vergunning. Mocht de raad iets willen veranderen aan de vergunningplicht rond zonnepanelen op kassen, dan is daarvoor aan het eind van dit jaar de kans als het omgevingsplan aan de raad wordt voorgelegd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button