Noord-Holland

Noord-Holland wil vervoersbelemmeringen voor inwoners aanpakken

Advertentie:

Haarlem – De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat alle inwoners naar school, familie, sport, werk en andere plekken kunnen komen. Hiervoor is toegang tot vervoersmiddelen nodig, die mensen moeten kunnen betalen en gebruiken. Om inzicht te krijgen in hoe inwoners de mogelijkheden op het gebied van vervoer ervaren, doet de provincie hier onderzoek naar. Met deze informatie bekijkt de provincie wat gedaan kan worden om eventuele belemmeringen weg te nemen.

Toegang hebben tot vervoersmiddelen, ze kunnen gebruiken en kunnen betalen is essentieel om mee te doen in de samenleving. Dit noemen we mobiliteitsrechtvaardigheid. Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat een deel van de bevolking belemmeringen ervaart, bijvoorbeeld door gebrek aan beschikbaarheid van vervoer, onvoldoende reisopties, te hoge kosten of het ontbreken van de vereiste vaardigheden.

Inzicht krijgen in de situatie
Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof zegt: “Op dit moment weten we voor Noord-Holland niet precies hoeveel mensen onvoldoende toegang hebben tot vervoer en in welke gebieden dit speelt. Gaat het om fysieke, digitale of inkomensbeperkingen? Zijn de belemmeringen vooral in steden of juist in landelijke gebieden? Gratis vervoer lijkt een oplossing, maar er zijn waarschijnlijk ook andere mogelijkheden en instrumenten. Dit onderzoek brengt in kaart waar het probleem speelt, wie het treft en welke oplossingen er zijn. Zo kunnen we handelen, want we willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.”

Het onderzoek bestaat uit een enquête onder bewoners met analyses over bereikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er uitgebreide gesprekken met groepen bewoners uit verschillende regio’s. De resultaten worden in de zomer opgeleverd en gedeeld met Provinciale Staten. Daarna wordt gekeken wat de invloed van het bestaande beleid is op de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van vervoer en welke acties of veranderingen nodig zijn om dit te verbeteren. Deze acties worden uiteindelijk opgenomen in een uitvoeringsprogramma mobiliteitsrechtvaardigheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button