Den HelderPolitiek

Helderse raad blijft nog even in de Stadshal

Commissaris aanwezig bij eerste vergadering

Den Helder – De gemeenteraad Den Helder hervat haar raadsvergaderingen begin september. Zoals het er nu naar uitziet, geniet de Stadshal van schouwburg De Kampanje de voorkeur als vergaderlocatie.

“Op 1 september is een bijzondere raadsvergadering. De locatie is nog niet bekend, maar het wordt mogelijk de Stadshal”, aldus raadcommunicatieadviseur Rachël van Kempen-Scheffers. Bijzonder omdat bij deze vergadering ook de Commissaris van de Koning aanwezig is voor het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze vaststelling dient te gebeuren in overeenstemming met de Commissaris van de Koning.

De locatie voor toekomstige vergaderingen staat nog niet vast. “Op 14 september staan vooralsnog commissies gepland, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Duidelijk is wel dat niet alle drie de commissies op één avond kunnen vergaderen. Mogelijk dat de vergaderingen worden gespreid over 14, 15 en 16 september. Het presidium moet hierover nog een besluit nemen”, aldus Van Kempen-Scheffers.

Bij burgemeester Nobel (die tijdens de laatste vergaderingen voor het reces meerdere malen te maken kreeg met de technische onvolkomenheden van digitaal vergaderen) en de raadsleden is weliswaar de sterke roep om weer fysiek bij elkaar te komen, maar het gemeentehuis aan de Kerkgracht lijkt niet de plaats om ‘coronaproof’ burgemeester en wethouders, raadsleden, griffiemedewerkers, gemeentelijke medewerkers, publiek en pers op anderhalve meter afstand van elkaar bijeen te laten komen. Juist nu de coronabesmettingen wekelijks bijna verdubbelen en de tweede golf aan de deur van de samenleving dreigt te kloppen (en mogelijk in september al een feit is), is ruimere huisvesting zoals de Stadshal die wel kan bieden, een veiliger optie.

Verstandige keus
“Ik denk dat het verstandig is om de raadsvergadering van 1 september in de Stadshal van De Kampanje te houden. Deze vergadering, waarbij ook de Commissaris van de Koning aanwezig is, lijkt mij ondoenbaar op de locatie Kerkgracht”, aldus Vincent van den Born, fractievoorzitter van de PVV. “Voor de PVV is het heel belangrijk in het kader van het open raadsdebat dat pers en publiek aanwezig kunnen zijn en tevens de gehele raad”, zo vindt Van den Born, die uit financieel oogpunt zeker openstaat voor een andere locatie. “Wel moet snel verder gekeken worden om de kosten voor vergaderingen van de raad in deze crisisperiode omlaag te brengen, mogelijk dus op een andere locatie.”

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is het eens met Van den Born. “Het is in deze tijd van corona de enige manier om de volledige raad, B&W en de ondersteuning in één ruimte te huisvesten. De Kerkgracht is in coronatijd geen optie gezien het aantal mensen. De raad, B&W plus ondersteuning zullen in het geval van de Kerkgracht in verschillende ruimtes zitten. Voor een partijtje met één zetel maakt dat niet uit, maar wij hebben zes zetels en dan heb je de kans dat wij over drie ruimtes verdeeld worden. Buiten dat dit voor ons onacceptabel is, is er geen ruimte voor burgers en pers. Ook dat vinden wij niet kunnen”, zo meldt Assorgia. “De optelsom is dat op dit moment (coronacrisis, red.) de Stadshal als enige optie overblijft.”

Andere ‘corona-proof’ maatregelen
Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, heeft al eerder aangegeven dat de Kerkgracht voor haar een prima vergaderlocatie is. Ze blijft bij haar eerder ingenomen standpunt. “Ik ben van mening dat we best in de raadzaal van de Kerkgracht kunnen vergaderen, bijvoorbeeld fractievoorzitters in de middelste zaal en de overige raads- en fractieleden in de twee zijzalen. Covid 19 is voorlopig nog niet weg. Nu naar de Stadshal uitwijken zou dan inhouden dat we een raadzaal hebben die niet gebruikt gaat worden.”

Hamerslag wijst ook naar andere ‘corona-proof’ maatregelen die buiten de anderhalve meter regel ingezet kunnen worden om toch bij elkaar te komen. “Spatschermen, mondmaskers, gezichtspatschermen. Ook bestaat bijvoorbeeld een apparaat die de lucht telkens ververst en waarmee je de aerosolvorming uit de lucht haalt. Genoeg te doen dus voordat je besluit niet in het stadhuis aan de Kerkgracht te vergaderen”, aldus Hamerslag, die verder nog aangeeft dat het nog een optie is om de commissievergaderingen toch digitaal te laten plaatsvinden.

“Ik vind de Stadshal te duur en daarnaast brengt elke verhuizing kosten met zich mee omdat je dan toch met een livestream moet kunnen uitzenden. Dit kost extra terwijl in de raadzalen dit gewoon voor handen is”, zo besluit de fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button