Cultuur/NatuurSchagen

Duizenden natuurliefhebbers kopen samen met Landschap Noord-Holland stuk natuur

‘t Zand – De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en de natuur verliest al jaren terrein. Daarom startte Landschap Noord-Holland vorig jaar een crowdfunding voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur. Met als doel grond aan te kopen en veilig te stellen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Duizenden natuurliefhebbers investeerden in het Noord-Hollands Natuurfonds.

Landschap Noord-Holland meldt nu dat de eerste aankoop een feit is. In ’t Zand, in de kop van Noord-Holland, bij Natuurgebied De Mosselwiel heeft de natuurorganisatie ruim 42.000 m2 agrarische grond gefinancierd met geld uit het Natuurfonds. De natuur krijgt hier straks alle ruimte. Gebiedsmanager Do van Dijck noemt de aankoop: “Ontzettend gaaf. Dit perceel ligt midden in De Mosselwiel. We wilden dit stuk al heel lang hebben. Het kwam te koop en dankzij het Noord-Hollands Natuurfonds konden wij meteen toeslaan.”

Landschap Noord-Holland verwierf de laatste decennia steeds meer percelen landbouw- en bollengrond rond de 400 jaar oude Eendenkooi ‘t Zand. Die werden omgevormd tot één natuurgebied: De Mosselwiel. Een plasdras gebied met natuurrijke hooilanden en één kletsnat perceel dat natuur (broedende vogels) en waterberging combineert. “Het gebied is één van de laatste weidevogelbolwerken van de gemeente Schagen. Grutto, scholekster, kievit, kluut, visdief, tureluur en verschillende soorten eenden broeden daar. Lepelaar, torenvalk en kiekendief foerageren er. Deze eerste aankoop vanuit het Natuurfonds was een ontbrekend puzzelstukje, “zegt gebiedsmanager Do van Dijck over de ruim vier hectare grond die de natuurorganisatie kon kopen van de erven van natuurboer Adam de Wit uit ’t Zand. Sinds 1 augustus is Landschap Noord-Holland officieel eigenaar van de grond en kan het worden toegevoegd aan de ongeveer 55 hectare die natuurgebied De Mosselwiel al telde.

Omvorming nieuw aangekochte hectares
Landschap Noord-Holland wil zo snel mogelijk aan de slag op de nieuw verworven gronden. Dat vraagt wel om een goede voorbereiding, want het is een uitdagend gebied om te beheren. Eerst gaat een team van boswachters en ecologen zich buigen over de vraag hoe de nieuw aangekochte hectares zo snel mogelijk omgetoverd kunnen worden tot volwaardige natuur. Een mogelijkheid is het creëren van karakteristiek kadetjesland: bol oplopende weilanden tussen greppels en sloten. Door daarna niet te bemesten en het maaisel af te voeren, ontstaat een steeds structuurrijkere vegetatie met een rijkdom aan kruiden en planten, prachtige orchideeën, talloze insecten en bijzondere soorten vlinders. Do van Dijck: “Ik verwacht dat deze nieuwe vier hectares over een jaar of vijf niet meer van de rest van De Mosselwiel te onderscheiden zijn.”

De eerste aankoop vanuit het Noord-Hollands Natuurfonds is mogelijk gemaakt door donaties van duizenden natuurliefhebbers. Voor € 7,50 euro per m2 kunnen donateurs een stukje natuur veiligstellen. Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen te financieren en zo de versnipperde natuur in de provincie weer meer volume en veerkracht te geven. Want het is vechten om de ruimte in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en ook duurzame initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen om een plek. Daarom wil Landschap Noord-Holland zo snel mogelijk gebieden aankopen om zo meer natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De crowdfunding actie blijft doorlopen. Iedereen die wil kan investeren in een vierkante meter grond via de website.

Natuurnetwerk
Het Natuurnetwerk Nederland moet de terugloop van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. Natuurgebieden worden vergroot en met elkaar verbonden door tussenliggende gronden aan te kopen en als natuurgebied in te richten. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en zijn populaties minder kwetsbaar. De realisatie van het NNN is een verantwoordelijkheid van de provincie, maar Landschap Noord-Holland draagt ook graag zelf een steentje bij. Alle percelen in natuurgebied De Mosselwiel zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat een deel van de aankoopkosten door de provincie vergoed wordt. Do van Dijck: “Én dat geeft ons ruimte om alweer vooruit te kijken naar een volgende aankoop.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button