Den HelderSport

Senioren komen samen voor beweging, kop koffie en een praatje

Den Helder – Lekker bewegen, een kop koffie drinken, een goed gesprek voeren. Dat is waar de Derde Helft in het kort om draait. Een sociale plek voor 55-plussers. Voetbalvereniging JVC heeft dit initiatief opgepakt, samen met Team Sportservice en MEE & de Wering. Woensdag 15 september verzorgen ze samen een informatieavond voor verenigingen en organisaties.

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij en heeft als doel de sportkantine een nieuwe functie geven. Die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten. De ouderen kunnen meedoen aan gezellige activiteiten gericht op sport, bewegen en creatief bezig zijn in en om het clubhuis en de wijk.

“Gewoon gezellig een potje voetballen met de mannen”, vat Co Schilder van JVC het kort maar krachtig samen. “Dat is het vaste onderdeel van de ochtend. Maar we gaan meer aanbieden. Leuke, gezellige en sportieve activiteiten. Denk aan jeu de boules, sjoelen, biljarten, wandelen, koken, kaarten of iets anders wat je graag zou willen doen.”

Gratis deelname
De Derde Helft-ochtend begint steevast met een gezamenlijk kop koffie of thee. Co Schilder: “Daarna starten we de activiteiten en we sluiten ook weer gezamenlijk de ochtend af.” Deelname aan de activiteiten is in de beginfase gratis. Daarna wordt voor bepaalde activiteiten een klein bedrag gevraagd om de kosten te dekken.

Lydia van Noord van Team Sportservice licht toe: “Niet alleen leden kunnen meedoen, ook iemand die geen lid is, is welkom op deze dagen.” Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zowel de vereniging als de ouderen hebben zo profijt van De Derde Helft,” aldus Lydia van Noord.

Kom naar informatieavond
Bestuurders zijn welkom op de informatiebijeenkomst. “Daar lichten we toe wat de Derde Helft is en hoe jouw vereniging of organisatie kan bijdragen. De informatievond is 15 september van 19.00 tot 20.00 uur. Wie leuke ideeën heeft voor sportieve of creatieve activiteiten is welkom om deze te delen met Wiebrand Top of Co Schilder, de ouderencommissie in spe.”

Meer informatie is te verkrijgen bij Henk Veul: algemenezaken@jvc-julianadorp.nl, ideeën inbrengen kan via topwiebrand65@gmail.com. Meer informatie over de Derde Helft is te vinden op https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/de-derde-helft

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button