Den Helder

Akkoord over herontwikkeling Kroonpassage, deel wordt gesloopt

Advertentie:

Den Helder – Zeestad heeft met de eigenaar van de Kroonpassage een ontwikkelovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over hoe beide partijen samenwerken om te komen tot de ontwikkeling en uitvoering van het project. Op basis van de ontwikkelovereenkomst wordt bepaald werk deel van de Kroonpassage aangekocht wordt door Zeestad om gesloopt te gaan worden en welk deel behouden blijft. Beide partijen streven ernaar om in december 2022 de daadwerkelijke koop te kunnen sluiten. De ambitie om een compact en aantrekkelijk winkelhart te realiseren komt hierdoor weer een stap dichterbij.

Het is de bedoeling dat de eigenaar van de Kroonpassage het gedeelte dat grenst aan de Spoorstraat tegenover Halte Bellevue, ontwikkelt voor een supermarkt en winkelruimte. Zeestad zal het overige deel van het winkelcentrum dan slopen. Op die plek wordt dan nieuwe openbare pleinruimte gemaakt, waaronder een parkeerplaats voor bezoekers en bewoners van het centrum. Het plein wordt een aantrekkelijke nieuwe entree voor het stadshart. Voor de herontwikkeling werkt Zeestad nauw samen met Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV. Helder Vastgoed is gestart met de aanpak van het voormalige V&D-gebouw. Helder Vastgoed is ook eigenaar van de woningen die boven de Kroonpassage zijn gelegen en is een belangrijke belanghebbende bij deze ontwikkeling.

Op dit moment is het voornamelijk nog een ‘papieren’ traject. Voor dat de plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden, moet er nog veel geregeld worden. Een belangrijk onderdeel is het volgen van een planologische procedure (bestemmingsplan wijziging). Het streven is dat in 2024 alle procedures afgerond zijn en gestart kan worden met de uitvoering.

Omgeving Kroonpassage
De herontwikkeling van de Kroonpassage staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de versterking van het centrum. Zeestad bereidt onder andere de herinrichting voor van de Kerkstraat, de Keizerstraat en het Bernhardplein. De gemeente en de Woningstichting werken aan de realisatie van het openbare toilet en de fietsenstalling in het voormalige V&D-gebouw.

Zeestad en de gemeente hebben in samenwerking subsidie aangevraagd bij het rijk voor de versterking van het winkelcentrum. Deze aanvraag is op 1 september goedgekeurd. Met de subsidie kunnen extra kosten die benodigd zijn voor het realiseren van de plannen worden opgevangen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button