Hollands KroonPolitiek

GroenLinks fractievoorzitter Joop Laagland: “We moeten stoppen met schaalvergroting”

Advertentie:

De Haukes – Joop Laagland is sinds kort de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Hollands Kroon. Hij is opgegroeid in Den Helder, maar verhuisde voor zijn studie naar de hoofdstad. Een paar jaar geleden, al voorsorterend op zijn pensioen, maakte hij een terugkeer naar de Kop van Noord-Holland. In Hollands Kroon trof hij een prachtig landschap aan, maar ook een gemeentebestuur dat volgens hem te veel overliet aan de vrije markt.

“Het is hier eigenlijk alsof je altijd op vakantie bent”, zegt Laagland. Vanuit zijn huis in De Haukes waar hij samen met zijn vrouw woont heb je dan ook een mooi uitzicht over de polder. “Sinds mijn pensioen ben ik hier lekker veel bezig in de tuin en met klusjes aan het huis.” Laagland werkte 33 jaar voor de gemeente Amsterdam. Hij heeft op verschillende afdelingen gezeten, maar werkte primair binnen de personeelszaken: “Een stukje rechtspositie, administratie, maar ook ziekteverzuim. Uiteindelijk ging ik me vanaf 2010 vooral bezighouden met brandveiligheid, de Arbowet en de beveiliging.”

Het is wel weer wennen in de rustige polder. Het voorzieningenniveau is natuurlijk minder, maar je krijgt er ook wat voor terug: “Mijn vrouw en ik hebben een zeilboot. Daar gingen we toen we nog in Amsterdam woonden vaak in de weekenden mee op pad, maar nu merken we dat we daar al veel minder behoefte aan hebben. Die rust en ruimte ervaren we nu thuis al.” De aantrekkingskracht van Wieringen en de Wieringermeer kende Laagland al als kind. Toen hij opgroeide aan het Ankerpark in Den Helder ging hij al wel eens in de polder zwemmen, verderop in de sluis.

Terug naar de Kop
Toch moest hij veel herontdekken toen hij een paar jaar geleden terugkeerde naar de Kop van Noord-Holland: “Ik vroeg me af: ‘Wat gebeurt hier allemaal?’ Daarom ben ik eigenlijk gaan aankloppen bij de lokale afdeling van GroenLinks.” Laagland was in het verleden al lid van de partij, maar nooit eerder actief. In Hollands Kroon is het eigenlijk snel gegaan. Bij de verkiezingen stond Laagland op de vierde plek op de lijst. Hij kwam niet direct in de gemeenteraad, maar omdat de nummer drie afhaakte en lijsttrekker Lilian Peters wethouder werd kwam er een plek vrij.

“Vervolgens kwam ik naast Patrick Kool in de raad. Samen hebben we besloten dat ik fractievoorzitter zou worden. Dat had er eigenlijk alles mee te maken dat ik gepensioneerd ben en daarom meer tijd heb voor de politiek. Om die reden ben ik ook actief betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen voor GroenLinks.” Het kost veel tijd volgens Laagland, dat is wennen: “Als ambtenaar weet je natuurlijk wel hoe het werkt, maar ik heb me nooit in de politiek gemengd. Ik zat wel altijd in de GroenLinks hoek, eerst de PSP en toen die fuseerde GroenLinks.”

Liberaal, of te liberaal?
“Je kunt je afvragen: ‘Waarom niet de PvdA?’ In heel veel dingen denken we hetzelfde. Toch voel ik meer voor het liberale gedachtegoed van GroenLinks. Je moet mensen wel de middelen geven om zichzelf te helpen, maar je moet ze niet vertellen wat ze moeten doen. Ik denk dat daar het verschil zit.” Het welbekende VVD liberalisme is dan weer geen goed idee volgens Laagland: “Het vorige college liet alles aan de markt en je ziet wat daarvan de gevolgen zijn. De ontwikkelingen rondom de datacenters bijvoorbeeld, waar de inwoners helemaal niet achter stonden.”

Laagland begrijpt wat de insteek is geweest, maar hekelt het zogenaamde ‘rode loper beleid’: “De achtergrond was natuurlijk het inhalen van de economische achterstand en het zorgen voor groei. Dat betekent niet dat je de deur maar volledig open moet zetten.” Hetzelfde geldt volgens de fractievoorzitter voor de recent veelbesproken agrarische sector: “Er is steeds ruimte geboden voor uitbreiding van de agrarische gemeenschap. Als je dat doet moet je er wel vooraf voor zorgen dat er faciliteiten zijn voor de extra medewerkers die vervolgens nodig zijn. Dat is is niet gebeurd.”

Ad hoc beleid
“Het gevolg is dat er in Hollands Kroon allerlei initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten ‘ad hoc’ doorgang hebben gekregen.” Dat heeft te maken met het inmiddels geschrapte ‘artikel zes’. De gemeenteraad kreeg via dat artikel ook initiatieven voor die niet binnen de vastgestelde beleidsregels vielen. Voormalig GroenLinks fractievoorzitter en inmiddels wethouder Lilian Peters stemde altijd principieel tegen dergelijke plannen omdat ze het niet eens was met het feit dat zo zaken die niet binnen het beleid paste alsnog doorgang konden krijgen. Laagland en fractiegenoot Kool stemden bij het meest recente artikel zes geval, de vestiging van arbeidsmigranten aan de Westerweg, wel voor.

“In een coalitie is het geven en nemen en hier was sprake van een compromis.” In dezelfde vergadering werd het artikel zes namelijk ook geschrapt. Nu is het volgens Laagland zaak om gedegen nieuw beleid op te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Één ding staat daarbij voorop: GroenLinks wil geen medewerking verlenen aan schaalvergroting binnen de agrarische sector: “Wij produceren hier voor de rest van de wereld en importeren vervolgens voedsel. Laatst was ik met mijn vrouw in Zeeland, bekend om de vele uien die daar verbouwd worden. In de supermarkt was geen Zeeuwse ui te vinden. Ik kan dat niet begrijpen.”

Consuminderen
Volgens Laagland moet er veel meer lokaal geconsumeerd worden: “Natuurlijk is daarmee niet het hele probleem van onze CO2 uitstoot opgelost, maar het zou zeker een goede stap zijn.” Daarnaast is het tijd om over te gaan op biologische landbouw en extensivering. “Ik weet dat de boeren in Hollands Kroon enorm innovatief zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat biologische teelmethoden op dit moment tot wel tachtig procent van de opbrengst van reguliere landbouw kunnen brengen. Door te investeren in onderzoek en innovatie kan dacht echt naar honderd procent.” Laagland heeft begrip voor de recente acties van de agrariërs: “Veel boeren zijn in een uitzichtloze positie terecht gekomen. Toch vind ik niet dat de overheid daar financieel volledig voor moet opdraaien.”

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk bij Laagland. ‘Consuminderen’ en het leiden van een duurzaam bestaan is voor hem een levensovertuiging: “De spullen in ons huis staan er heen bewust. Het zijn de noodzakelijke dingen. De keuken bijvoorbeeld, die hebben wij laten doen door een bedrijf uit Den Helder dat bestaande keukens vernieuwt. Een nieuw frontje en een aanrechtblad, maar alles wat nog goed is blijft staan. Zo heb je een kleinere voetafdruk.” Laagland wil niemand ‘bekeren’, maar wel alternatieven bieden: “Ik weet heus wel dat ik de boeren niet ga kunnen overtuigen van mijn gelijk, dat hoeft ook niet. Ik denk wel dat het belangrijk is om te laten zien dat sommige dingen een stuk duurzamer kunnen.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button