Hollands Kroon

CDA Noord-Holland wil duidelijkheid over vergunning voor vissers

Advertentie:

Haarlem – De CDA-fractie in Noord-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van de visserij in Noord-Holland en specifieker in Den Oever. Volgens de fractie staat het water de vissers inmiddels tot aan de lippen doordat er al lange tijd geen duidelijkheid is over de verlenging van hun visvergunningen. Ook de garnalenvissers in Den Oever verkeren hierdoor in grote onzekerheid. Het CDA wil een duidelijk toekomstperspectief voor deze sector die inmiddels al grote investeringen heeft gedaan om de duurzaamheid te bevorderen. Hiertoe heeft Willemien Koning, woordvoerder visserij van CDA Noord-Holland, afgelopen maandag tijdens de provinciale vergadering in Haarlem vragen gesteld aan gedeputeerde Jelle Beemsterboer.

Beemsterboer heeft inmiddels contact opgenomen met de Minister en uit vrijdag ontvangen antwoorden op Kamervragen blijkt dat er nog geen duidelijkheid is op permanente vergunningen, maar dat minister van der Wal de tijdelijke visvergunningen wel wil gaan verlengen. Zij schrijft in haar kamerbrief dat ze voornemens is de bestaande gedoogperiode te verlengen tot de vergunningen zijn afgegeven. Zij wil de stikstofruimte bieden behorende bij de toekomstige situatie van een operationele katalysator. Ze stemt de beoogde deadline af op de verwachte leverings- en installatietermijn van de katalysatoren.

Zekerheid
“Dat is voor dit moment goed nieuws maar er moet ook spoedig duidelijkheid komen over vergunningen voor de lange termijn en de vismogelijkheden die daarbij horen”, vindt Koning. “Veel vissers hebben met de verplichte aanschaf van Katalysatoren voor hun schepen een grote reductie van stikstofemissie gerealiseerd en anderen zijn nog in afwachting van plaatsing van hun katalysator. Afhankelijk van het schip gaat dit om investeringen van 100.000 tot 200.000 euro. Het is nu dus van groot belang dat zij zekerheid krijgen over hun visvergunning voor de langere termijn”, vindt het CDA Statenlid.

Statenlid Koning heeft de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Bent u bereid op zeer korte termijn contact op te nemen de minister en er sterk op aan te dringen dat er duidelijkheid komt voor de visserijsector en dat de vergunningen verlengd worden. Kunt u het resultaat van het overleg aan ons terugkoppelen?
  1. Gezien de grote investeringen die reeds gedaan zijn in de vissersschepen en de enorme emissiereductie die gerealiseerd is, is het niet acceptabel dat de vissers opeens geconfronteerd zouden worden met stopzetting van hun vergunning. Is de gedeputeerde het met ons eens dat je dat niet kan vragen van ondernemers die op verzoek van de overheid al vele investeringen gedaan hebben in duurzaamheid en een belangrijk taak vervullen in de maatschappij?
  1. De visserijsector moet een redelijke omvang behouden om voort te kunnen blijven bestaan. Dit is belangrijk voor de hele keten inclusief opleidingen, scheepswerven, toeleveranciers en verkoopkanalen. De leefbaarheid in kernen zoals Wieringen is sterk verbonden met de visserijsector. Bent u bereid u in te zetten voor behoud van de visserijsector die nog overgebleven is in Noord-Holland na de laatste saneringsronde? Wilt u daarvoor een stappenplan uitwerken en dat naar ons toesturen?
Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button