Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon: sluitende begroting 2021 met 1% lastenverzwaring

Anna Paulowna – “Het kan nog steeds in Hollands Kroon”, zo verwijst wethouder Financiën Theo Groot van Hollands Kroon naar de sluitende begroting voor 2021, die in november ter vaststelling voorligt aan de gemeenteraad. “We zijn in staat risico’s op te vangen, investeringen te doen en het beleid door te ontwikkelen zonder ingrijpende bezuinigingen en door de lokale lasten met 1 procent te verhogen”, aldus de wethouder, die toevoegt dat de begroting bovendien een positief saldo laat zien van ruim twee miljoen euro.

“Die benoeming van de begroting, ‘Het kan nog steeds in Hollands Kroon’, slaat op de onzekere tijden waarin we verkeren met de coronacrisis, de toename van de zorgkosten en de herverdeling van het gemeentefonds waarvan nog steeds onduidelijk is hoe dit zich gaat ontplooien en welke bedragen we mislopen”, aldus de wethouder.

Streven naar evenwicht
In vogelvlucht benoemt Groot de meest in het oog springende financiële zaken van de begroting 2021. “Voor wat betreft de bedrijvigheid streven we naar evenwicht in de economische ontwikkeling tussen de agrarische sector enerzijds en de industriële sector aan de A7 anderzijds. We zijn bezig met de afwikkeling van het monumentenbeleid en volgend jaar moeten de bestemmingsplannen klaar zijn van de oude gemeente Wieringerwerf.”

Verder wijst de wethouder naar de voortgang van het prestigieuze project Campus De Terp in Wieringerwerf. “Daar gaan we uitgebreid mee verder komend jaar, maar we kijken ook naar sporthal De Veerburg in Anna Paulowna. Wat kunnen we daar verder mee doen? Ook dat zal in 2021 zijn beslag krijgen. De nieuwe woonvisie wordt behandeld in de komende raadsvergadering, waarbij het uitgangspunt is om sneller woningbouw te realiseren en hiervoor hopen wij één fte extra te kunnen realiseren.”

Veiligheid
De gemeente Hollands Kroon is tevens voornemens extra capaciteit aan te trekken om de huidige groep van vier BOA’s te ondersteunen. De insteek is nog eens vier BOA’s aan te nemen. “Het is druk in coronatijd”, laat burgemeester Rian van Dam weten. “Nu zijn vier BOA’s werkzaam in Hollands Kroon, wat niet heel erg veel is voor het grondgebied van de gemeente. De BOA’s zetten we op alles in gedurende de hele week. Die inzet moet op een goede manier gebeuren en ook verantwoord zijn voor de BOA zelf.”

Daarnaast ziet de burgemeester ook de krapte in het politieapparaat. De samenwerking met beide is heel goed, maar in vergelijking met andere gemeenten zitten we qua aantal aan de lage kant. Nu moeten we heel vaak keuzes maken, we doen het één en het ander niet. Het betreft een structurele vraag naar meer BOA’s, maar nu met corona is de kwetsbaarheid nog groter”, aldus Van Dam.

Handhaven zorg
Het financiële vraagstuk Jeugdzorg en WMO, de stijgende zorgkosten voor de gemeenten, speelt ook in Hollands Kroon. “De transformatie op Sociaal Domein zetten we door. Het vraagt meer geld dan gepland en voor 2021 is extra geld begroot voor Jeugdzorg”, zo meldt wethouder Groot, die toevoegt dat voor zorg en WMO in 2021 een miljoen extra wordt opgenomen.

“We zetten sterk in op preventie, dat zal zich terugverdienen. De jeugdzorg is erg duur. Gecompliceerde, meervoudige zorg kan zomaar oplopen tot € 400.000,- dan wel € 500.000,- per patiënt. Wie zorg nodig heeft, krijgt die zorg in Hollands Kroon, maar je moet je ondertussen wel afvragen of dat te handhaven is.”

Positief saldo
Of het nog steeds kan in Hollands Kroon, ligt in november bij de gemeenteraad die het laatste woord heeft over de voorgelegde begroting 2021. Vooralsnog is de wethouder tevreden over het financieel sluitende stuk voor de nabije toekomst.

“Kortom, een stabiele begroting met oog voor de onzekere toekomst, de lasten van inwoners die met 1 procent omhoog gaan, maar dus geen ingrijpende bezuinigingen. Het kan nog steeds in Hollands Kroon, maar de raad stelt het uiteindelijk vast. De begroting kent een positief saldo van twee miljoen, maar als alle noodzakelijkheden en wensen door de raad worden overgenomen door de raad blijft nog 200.000 euro over”, zo besluit wethouder Theo Groot.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button