Den HelderPolitiek

Coffeeshop ‘Tops’ in 2023 naar Koningsplein: Liever niet, zegt Leger des Heils

Adverentie

Den Helder – De verhuizing van coffeeshop Tops naar het Koningsplein is concreet in beeld voor 2023, maar heeft zeker niet de voorkeur van het Leger des Heils. De beoogde plek, waar eerst café Klein Kras was gevestigd, zit namelijk pal naast de organisatie. Op de locatie biedt ‘Het Leger’ zorg aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar, waarvan een groot deel kampt met verslavingsproblematiek.

Behoorlijk Bestuur had vragen gesteld over de voortgang van de verhuizing van de drie coffeeshops uit de Koningstraat. De eerste van de drie, Aktama, is vorig jaar verhuisd naar de Industrieweg. Uit de beantwoording door het college blijkt dat er voor coffeeshop Tsjakka nog geen zicht op een alternatieve locatie. Ten aanzien van coffeeshop Tops is er concreet zicht op verplaatsing naar een nieuw te bouwen locatie aan het Koningsplein in 2023. Naast het Leger des Heils dus.

Eigen beleid
Een op het eerste oog vreemde keuze, zeker ook omdat in het eigen beleid van de gemeente te lezen valt dat de locatie van de coffeeshop niet in kwetsbare buurten of op kwetsbare plekken mag zijn. Daarnaast is regel één van de gemeente dat er zich geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter rondom de coffeeshop mogen bevinden. De locatie van het Leger des Heils is een zogenaamde ‘Vast en Verder’ locatie, specifiek gericht op dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 25 jaar. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen en een verslaving.

Het gemeentebestuur ziet echter in de locatie geen afwijking van het eigen beleid. Deze optie is wel besproken: “In het coalitieakkoord is gesteld dat het met een strikte invulling van de criteria wellicht niet lukt om een alternatieve locatie te vinden. Het college heeft overwogen om criteria aan te passen. De conclusie is echter dat de vijf gehanteerde criteria relevant blijven. Zo is een coffeeshop op Willemsoord onwenselijk vanwege de aanwezigheid van horeca en andere voorzieningen voor jongeren.” De verhuizing van de drie coffeeshops uit de Koningstraat vond de gemeente nodig omdat een cluster van drie coffeeshops bij elkaar te veel overlast gaf. De Koningstraat moet zich daarnaast ontwikkelen tot een woonbuurt.

De kat op het spek binden
Volgens wethouder Michiel Wouters is er twee jaar geleden toegezegd door het Leger des Heils dat zij geen bezwaarprocedure zullen starten wanneer de coffeeshop er echt komt. Eerlijkheidshalve vertelt hij ook dat de stichting dit toch liever niet ziet gebeuren. In de tussentijd is er echter weinig contact geweest. Toentertijd was volgens Wouter de conclusie dat er geen sprake is van ‘de kat op het spek binden’. Of de coffeeshop nu pal naast de locatie zit of een paar honderd meter verder zou geen verschil maken. Daarnaast geeft de nabijheid van de zorglocatie juist meer mogelijkheid tot controle. Zo zouden er met de exploitant afspraken gemaakt kunnen worden over een toegangsverbod voor cliënten van het Leger des Heils.

De stichting zelf laat weten niet blij te zijn met de komst van een coffeeshop naast hun locatie. De organisatie denkt echter wel dat zij in samenspraak met de gemeente tot een goede uitkomst kunnen komen: “De situering van een coffeeshop naast onze ‘Vast en Verder’ locatie voor jongeren aan het Koningsplein heeft zeker niet onze voorkeur. De gemeente heeft de afgelopen maanden geen contact met ons gezocht. We zijn nu in gesprek met elkaar. Er is nog geen definitief besluit genomen. Wij vertrouwen erop dat de exploitant, de gemeente en de woningcorporatie afspraken maken en dat het Leger des Heils daarbij betrokken wordt. En dat de gemeente actief toezicht houdt op het nakomen van de gemaakte afspraken.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. “Wiens brood men eet; diens woord men spreekt.”

    Lekker makkelijk; als gemeente zijnde je eigen beleid schrijven (!) 🤦🏻‍♂️

  2. De coffeeshop ligt nu 200 meter verderop in de straat, dus die 350 meter is nooit gehandhaafd, de coffeeshop zat er eerder dan het leger des heils, het enige wat er veranderd is dat de bewoners van de postbrug 200 meter minder hoeven te lopen

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: