Hollands KroonPolitiek

GroenLinks stelt vragen over toegankelijkheid in de gemeente Hollands Kroon 

Hollands Kroon – Waarom heeft de gemeente Hollands Kroon niks gedaan aan de week van de toegankelijkheid? Dat vraagt GroenLinks zich af. De week, waarin aandacht wordt besteed aan het creëren van een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking, was namelijk van 4 tot en met 11 oktober, maar ging volgens de partij in stilte voorbij.

De gemeenteraad heeft het college in 2019 al verzocht de toegankelijkheid van openbare gebouwen te laten testen door ervaringsdeskundigen. In 2021 is dit onderzoek uitgevoerd door de organisatie ‘Ongehinderd’. GroenLinks zou de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek graag ontvangen, deze zijn nog niet met de raad gedeeld. Daarnaast vraagt fractievoorzitter Lilian Peters zich af of deze bevindingen al worden meegenomen bij de herstructurering van Wieringerwerf en de ontwikkelingen in het dorpshart van Hippolytushoef.

GroenLinks vraagt het college ook naar de ‘Lokale Inclusie Agenda’. Met dit document geven gemeenten uitvoering aan het VN-verdrag ‘Handicap’, over de rechten van mensen met een beperking. Gemeenten zijn verplicht om te werken dit verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Recentelijk stelde de gemeente Den Helder deze agenda al op. In het stuk wordt zowel gekeken naar fysieke- als geestelijke beperkingen. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit op het gebied sociale ongelijkheden, bijvoorbeeld door seksuele geaardheid en geloofsovertuiging.

De volgende vragen stelt GroenLinks aan het college B&W:

 1. Hoe heeft Hollands Kroon aandacht besteed aan de week van de toegankelijkheid?
 2. Heeft Hollands Kroon meegedongen naar de VNG-prijs voor meest toegankelijke gemeente
  van Nederland? Zo ja, op welke plaats is de gemeente geëindigd? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u bekend met het instrument Lokale Inclusie Agenda? Zo ja, wordt hieraan gewerkt of
  bent u voornemens hieraan te werken?
 4. Kunt u de resultaten van de nulmeting toegankelijkheid van de vier hoofdkernen met de raad
  delen? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe integreert u de bevindingen en aanbevelingen van de nulmeting in de herstructurering
  van Wieringerwerf en ontwikkeling dorpshart Hippolytushoef?
 6. Wordt de verbetering van de toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt in Den Oever
  meegenomen in de dijkversterking Den Oever-Den Helder van het HHNK of voert de
  gemeente dat zelf uit? Is er een planning?
Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button