Openbare fractievergaderingen Hollands Kroon

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon gaat op 28 oktober vergaderen over onder andere het extra krediet voor Zwembad De Rijd, de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en de inkoopstrategie Jeugdzorg en WMO (Incluzio). Verschillende fracties gaan deze onderwerpen voorafgaand bespreken tijdens hun openbare fractievergaderingen.

De fractie van de ChristenUnie vergadert in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 te Anna Paulowna op maandag 18 oktober om 20:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Insprekers kunnen zich van tevoren melden via fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of door te bellen met Marjon Tolhuis 06-37127264.

Senioren Hollands Kroon vergadert op woensdag 20 oktober eveneens in MFA De Ontmoeting te Anna Paulowna van 19:30 tot 21:30. Insprekers kunnen zich melden bij de fractiesecretaris Peter C. Meijer via 0227-503559 of meijerpc@quicknet.nl.

De fractie van het CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 20 oktober om 20:00 uur. Ook deze vergadering vindt plaats in MFA de Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. In het fractieoverleg zal ook de behandeling van de begroting op 4 november aan de orde komen. Aanmelden via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of 06-51541700

Mobiele versie afsluiten