Den HelderPolitiek

Grondeigenaren werkten mee aan berging WOII vliegtuig, nu wil de gemeente hun bedrijf legaliseren

Nieuwe Niedorp – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft de gemeenteraad gevraagd mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Kanaalweg 5 in Nieuwe Niedorp. Op dit moment wordt de grond in strijd met de agrarische bestemming gebruikt als schapenfokkerij en paardenpension. Het college wil dat de raad instemt met het legaliseren van de situatie, onder andere omdat de eigenaren vorig jaar medewerking hebben verleend aan de berging van een Tsjechoslowaakse WOII bommenwerper op hun perceel.

De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels al jaren tijd beëindigd: “De maat van het perceel en de beperkte hoeveelheid agrarische gronden biedt een agrarisch bedrijf geen duurzaam toekomstperspectief”, aldus het college. Het perceel is daarom nu in gebruik als paardenhouderij, voor het houden van maximaal 45 paarden. Ze worden getraind, gehouden en ook gefokt. Als neventak worden er 150 schapen gehouden en is er een kleine kwekerij aanwezig op het perceel.

Officieel mag dat niet, omdat in het bestemmingsplan staat dat het gaat om een agrarisch bedrijf. Daarom wil het college nu het bestemmingsplan aanpassen. Over de vraag waarom dat nu pas gaat gebeuren, ondanks dat de situatie al jaren bestaat, laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het strijdig gebruik pas aan het licht is gekomen toen vorig jaar de Tsjechoslowaakse Vickers Wellington T2990 WOII bommenwerper van het perceel werd opgegraven en geborgen. Hierop moesten er bouwwerken herbouwd worden en bleek dat dit niet klopte volgens het bestemmingsplan.

“Zoals altijd gaan we dan in gesprek met mensen over de mogelijkheden die er al dan niet zijn tot legalisatie. Met dit collegebesluit wordt de reparatie in gang gezet.” De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de legalisatie. In het raadsvoorstel valt te lezen dat de gemeente al voor de berging heeft toegezegd de situatie te wijzigen, met als tegenprestatie dat de eigenaren mee zouden werken aan de berging: “In voorbereiding op deze berging is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de eigenaren van het perceel. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente haar volledige medewerking verleent aan het legaliseren van het paardenbedrijf van de eigenaren.” Verder stelt het college dat het gewijzigde gebruik past binnen de omgevingsvisie en de principes van goede ruimtelijke ordening.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button