Den HelderPolitiek

Oppositiepartijen verdeeld over cultuurverandering binnen Helderse politiek

Advertentie:

Den Helder – “Het nieuwe college is benaderbaar en kundig”, zegt Mirjam Dijk van oppositiepartij Fractie Pastoor. Dat onderzoekers vaststellen dat veel mensen bij de gemeenteraadsverkiezingen niet zijn gaan stemmen vanwege een vechtcultuur en vermoedens van corruptie noemt zij ernstig, maar in haar ogen heeft de verandering waarover zij adviseren al plaatsgevonden. Volgens andere oppositiepartijen belooft de wijze waarop de formatie is verlopen weinig goeds.

Mirjam Dijk zat in de vorige raadsperiode voor Behoorlijk Bestuur in de oppositie. Samen met Michel Pastoor en Leo van Esdonk splitste zij zich kort na de verkiezingen af. Dijk reageert kritisch op een artikel op deze nieuwssite waarin beschreven wordt dat onderzoekers hebben gekeken naar de motieven van niet-stemmers uit Den Helder. In hun conclusie schrijven de auteurs dat de Helderse politiek toe is aan verjonging en verfrissing, maar volgens Dijk is er na de verkiezingen al veel veranderd: “De wethouders zijn benaderbaar, meer dan eerst. Er is geen sprake meer van een ivoren toren.” Dat inwoners zich verweesd voelen van de politiek vindt Dijk ernstig, maar dit hoeft volgens haar niet zo te zijn.

“De nieuwe gezichten binnen het college zijn ook kundig en werken volgens mij graag samen met de raad. Ik heb al veel contact met ze gehad en daarover ben ik erg positief. Als gemeenteraad stonden wij al dicht bij de inwoners. Mij mag je altijd aanspreken en dat gebeurt ook.” Dijk is lid van de stuurgroep die werkt aan een nieuw gemeentelijk manifest waarin staat beschreven hoe de raad en het college met elkaar en onderling samen zouden moeten werken. Dat manifest wordt naar verwachting eind dit jaar gepresenteerd: “Door daaraan te werken en met elkaar die vragen te stellen wordt al veel bereikt op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Je ziet echt dat er stappen zijn gezet. Zo kunnen we samen het vertrouwen gaan terugwinnen.”

Voorbarige conclusie
Niet de gehele oppositie is al zo positief over de werkwijze van het nieuwe college. De algemene reactie is dat de conclusie van Dijk iets te voorbarig is, al kan niemand echt concrete zaken noemen waaruit het tegendeel blijkt. De wethouders zijn echter pas net begonnen, dus een oordeel vellen over de manier waarop de oppositie betrokken wordt lukt nog niet goed: “Ik heb daar gemengde gevoelens over”, zegt Marinus Vermooten van Samen Actief. “De wethouders zijn pas net aangesteld en komen zeker niet verkeerd over, maar wij hebben bijvoorbeeld wel al weinig vertrouwen in de nieuwe begroting. Daar zullen wij ook niet mee akkoord gaan in deze vorm. Verder wil ik nog geen conclusies verbinden aan de kwaliteiten van het nieuwe college.”

Vincent van Den Born kijkt het ook nog even aan, al zijn de ervaringen van de PVV fractievoorzitter met de nieuwe coalitie niet zo positief: “Wij zijn als PVV vanaf moment één gewoon keihard buitengesloten van deelname aan de coalitie. Dat is niet direct een goede start.” Dat GroenLinks en D66 nu, in tegenstelling tot de vorige raadsperiode, ook zitting hebben in het college, kan volgens Van den Born zowel positief als negatief zijn: “Het zijn partijen waar wij op sommige punten erg ver vanaf staan, maar toch hebben we de afgelopen vier jaar in de oppositie ook samen dingen kunnen doen. Het zou een verschil kunnen maken, maar dat weten we nog niet.” Van den Born ziet wel veel mooie woorden en ideeën van de nieuwe wethouders: “Die hebben we eerder gehoord. Of het echt wat wordt zullen we zien.”

Wie ook moeite heeft met de wijze waarop de nieuwe coalitie tot stand is gekomen is Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. Net als collega Van den Born voelt zij zich buitengesloten en merkt zij op dat ze daarom weinig vertrouwen heeft in een nieuwe manier van samenwerken tussen oppositie en coalitie. Net als Vermooten geeft de nieuwe begroting ook volgens Hamerslag weinig vertrouwen: “Je ziet het, de koek is al op. Er is na de plannen van de coalitie helemaal geen geld meer over voor ideeën van de rest van de gemeenteraad. Als de coalitie echt vertrouwen had willen uitstralen hadden ze een ‘potje’ voor de oppositiepartijen bewaard.” Hamerslag voelt zich door de bevindingen van de onderzoekers gesterkt in haar standpunten ten aanzien van het nieuwe stadhuis. Het overgrote deel van de Helderse respondenten gaf de besluitvorming rondom die kwestie namelijk op als reden om niet te gaan stemmen.

Actieve houding
Kees Bazen, van Fractie Bazen, zat de vorige raadsperiode voor het CDA in de coalitie. Zelf praat hij niet van oppositiepartijen: “Ik noem het gewoon de partijen die niet in de coalitie zitten.” Het onderscheid hoeft volgens Bazen niet zo hard te zijn. Een raadsakkoord is er niet gekomen, maar hij zou graag zien dat het college ook de wensen van de andere partijen meeneemt in hun uitvoeringsprogramma. Tot nu toe mist hij daarin wel een actieve rol van de coalitie: “Er is bij het opstellen van de begroting in ieder geval niet aan ons gevraagd wat we zouden willen. Wij hopen op een pragmatische houding van de coalitie: Het gaat om goede ideeën voor de inwoners en niet over de partij die ze aandraagt.” Bazen geeft verder aan dat de nieuwe wethouder coöperatief overkomen. Over de bereidheid van het nieuwe college is hij dan ook positief, over de coalitiepartijen zelf minder.

De Raadscommissie Bestuur en Middelen vergadert donderdagavond over de begroting en de uitgaven voor de plannen uit het coalitieakkoord. De vergadering is bij te wonen in de raadszaal aan de Kerkgracht en kan live worden bekeken via de website van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button