Hollands Kroon

WMO adviesraad Hollands Kroon niet serieus genomen

Adverentie

Hollands Kroon – De WMO adviesraad in Hollands Kroon voelt zich niet serieus genomen door het college van burgemeester en wethouders en onbegrepen door de gemeenteraad. Dat blijkt uit een open brief die zij recent aan het college van Hollands Kroon verstuurd heeft.

Afgelopen week nog constateerde de nationale ombudsman dat het slecht gesteld is met het betrekken van de adviesraden in het sociaal domein: “De mate waarin het cliëntenraden lukt om invloed uit te oefenen hangt sterk af van de verantwoordelijke wethouder en van de ambtelijke contactpersoon. Als zij zich beiden betrokken opstellen, gaat het goed. Als de politieke en ambtelijke wil ontbreekt, is het voor cliëntenraden bijna onmogelijk om hun invloed te laten gelden.” Al in april van dit jaar concludeerde de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Burger in zicht’ dat de afstand tussen overheid en burger onnodig groeit.

Adviesraad
Gemeenten moeten volgens de wet medezeggenschap organiseren, maar hebben daarin wel enige beleidsvrijheid. Het is dus verplicht om vast te leggen hoe je de inwoners betrekt bij de uitvoering van de WMO. De meeste gemeenten organiseren die medezeggenschap rond de WMO dan ook via een Wmo adviesraad. In dat geval adviseert de Wmo adviesraad het college gevraagd en ongevraagd inzake beleidsvoornemens in het sociaal domein en is daarmee de stem van de burgers en de gebruikers van de Wmo-voorzieningen in Hollands Kroon.

De Wmo adviesraad in Hollands Kroon heeft echter het idee dat haar adviezen niet gewaardeerd of gebruikt worden. “We komen helaas tot de conclusie dat er bijna niets met onze adviezen gedaan wordt. Onze invloed op het Wmo-beleid in deze gemeente ervaren wij minimaal of zelfs nihil.” In een ruime opsomming van misstanden geeft zij aan wat er allemaal aan schort.

Zo is er nauwelijks continuïteit in beleidsmedewerkers, waardoor de raad in de laatste drie jaar al vijf verschillende beleidsmedewerkers als aanspreekpunt heeft gehad, met veel vertraging tot gevolg, omdat deze medewerkers telkens weer ingewerkt moeten worden. Ook is het al jarenlang beloofde ‘adviesprotocol’, waarin adviestrajecten correct kunnen worden gevolgd, er nog steeds niet.

Onvoldoende zicht
Daarnaast constateert de raad dat veel overleggen vanuit de gemeente worden afgezegd en heeft zij ook het idee dat de gemeenteraad onvoldoende zicht heeft op de taken en adviezen van de Wmo adviesraad. Daarnaast hekelt de raad de ‘halfbakken manier en de rechtsgeldigheid’ van de in de wet beschreven ‘toezichthouder Wmo’, die al sinds 2015 benoemd diende te zijn en pas na veel vragen en aandringen door de adviesraad in 2021 bij de gemeentelijke dienst Vitaliteit belegd is. Sinds kort worden calamiteiten door de toezichthouder van de GGD behandeld, waarbij de adviesraad zich afvraagt “of er dan geen personen benoemd en beëdigd dienen te worden?”.

Het adviestraject over de ‘regiovisie beschermd wonen’ acht de raad het absolute dieptepunt. De adviesraad had al ruim een jaar gevraagd om het stuk, maar kreeg steeds te horen dat het nog niet klaar was. Tijdens een overleg met de wethouder in juni 2023 werd aangegeven dat het stuk in juli 2023 al op de raadsagenda stond ter bespreking, maar dat er geen tijd meer was voor een advies. Hoewel teleurgesteld, togen leden van de adviesraad naar de aangegeven vergadering om daar vervolgens te vernemen dat de ‘regiovisie beschermd wonen’ al in mei 2023 als hamerstuk door de gemeenteraad was aangenomen.

De adviesraad voelt zich dus links en rechts gepasseerd, om het nog netjes uit te drukken, en wil dan ook graag op korte termijn met een afvaardiging van het college en de raadsfracties in gesprek over de rol van de Wmo adviesraad.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button