Den HelderPolitiek

Jagers in de weilanden van Julianadorp, GroenLinks stelt vragen

Advertentie:

Julianadorp – Een groep jagers trok afgelopen zaterdag door de weilanden van Julianadorp. Het werd door sommige mensen gezien en die vonden dat toch wel een hele vreemde gewaarwording. Jagers in het dorp, mag dat wel? Marije Boessenkool van GroenLinks zag het ook en heeft inmiddels schriftelijke raadsvragen ingediend bij het college.

Het betrof zaterdag een groep van ongeveer tien personen met geweren, die duidelijk waarneembaar aan het jagen waren binnen de bebouwde kom van Julianadorp. Ze werden gezien binnen het vlak van de Noorderhaaks, Langevliet en Foreestweg. “Deze drijfjacht zette zich vervolgens voor op het naastgelegen perceel, juist ten westen buiten de Noorderhaaks, maar nog steeds grenzend aan de bebouwde kom van Julianadorp”, zo stelt Boessenkool. “Beide zijn bij wet verboden, conform artikel 3.21 lid 3 van de wet Natuurbescherming. Daarnaast was de drijfjacht dermate (slecht) georganiseerd dat de schutters ook nog eens richting bewoonde omgeving schoten.”

Schadebestrijding
De groep jagers gaf desgevraagd aan dat zij behoorden tot de “wildbeheereenheid Noordkop” (WBE) en deden aan “schadebeperking van gewassen”, zoals door bijvoorbeeld hazen, konijnen, fazanten en patrijzen. “Los van het feit dat genoemde soorten niet of nauwelijks schade toe brengen aan bolgewassen, staan behoudens de fazant de overige drie op de rode lijst van beschermde diersoorten en is het daarnaast in Nederland overigens ook bij wet ook verboden om op de fazant te jagen.”

Boessenkool wil van het college onder meer weten of zij net als GroenLinks van mening is dat groepen, met geweren gewapende jagers, binnen de bebouwde kom van Den Helder of Julianadorp een onveilige situatie op kunnen leveren richting wandelende en fietsende inwoners die dit gebied met of zonder hond bezoeken? En wat gaat het college doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen? “Gaat u de WBE Noordkop als college actief aanspreken op haar gedrag en haar duidelijk wijzen op artikel 3.21 lid 3 van de wet Natuurbescherming?”, vraagt Boessenkool.

“Meent u ook niet dat gelet op het niet of nauwelijks beschadigende karakter van genoemde, beschermde en op de rode lijst voorkomende diersoorten op bolgewassen het ook in het buitengebied (tussen Den Helder en Julianadorp) feitelijk geen pas geeft dit soort jachtpartijtjes te houden? De afdelingen van de WBE zijn naast hun overigens nuttige werk met broedbeheer van ganzen en het zetten van broedkorven voor eenden conform hun reglement verplicht om een jachtregistratie bij te houden in een rapportage. Deze zouden wij graag inzien, met daarbij uw observering aangaande de schadelijkheid van de geschoten soorten.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button