Hollands Kroon

Omgevingsvergunning verleend voor nieuw datacenter Middenmeer

Middenmeer – Het college van Hollands Kroon heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter van Microsoft aan de Cultuurweg in Middenmeer. Dit stuk grond van circa 16 hectare wordt ook wel “Het Venster” genoemd. Het ligt aan de westzijde van de snelweg, ten zuiden van Middenmeer. Deze gronden zijn al ruim vier jaar bestemd voor het realiseren van datacenters.

Voor het verlenen van deze vergunning is de uitgebreide Wabo procedure gevolgd. De aanvraag heeft gemeente Hollands Kroon ontvangen op 16 januari 2019. De vergunning heeft tussen 15 juli en 27 augustus 2020 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 64 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn beantwoord via de nota van zienswijzen waarin is aangegeven hoe er met de reactie is omgegaan. De indieners van de zienswijzen hebben een brief ontvangen met een reactie.

Vergunning
Deze vergunning voor Het Venster valt onder de zogenaamde lopende initiatieven. Meer informatie hierover is te vinden op www.hollandskroon.nl/datacenters. Het gaat bij deze vergunning niet om deelgebied B1. Deze 51 hectare ligt aan de noordkant van Het Venster.  Voor het gebied B1 heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen van 16 oktober tot en met 26 november 2020.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit van het college, gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden aan wie met reden niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend (volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht), gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Het adres is voor het indienen van beroep is: Raad van State, t.a.v. afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Meer informatie? Neem dan contact met gemeente Hollands Kroon op.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button