Den Helder

Stembureauleden en stemmentellers gezocht in Den Helder

Den Helder – De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit jaar formeel op woensdag 17 maart. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Vanwege corona kan niet alleen op 17 maart, maar bij een aantal stemlokalen ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden gestemd. Veiligheid staat immers voorop. Voor een goed verloop van het stemproces is de gemeente dringend op zoek naar stembureauleden en tellers.

Het stembureaulid levert juist nu een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt hij/zij ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen. Er zijn verschillende taken en ter voorbereiding is het verplicht een digitale instructie te volgen, gevolgd door een digitale toets. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Stembureauleden worden om 07.00 uur verwacht op het aangewezen stembureau en blijven tot het einde van de telling. Er wordt tweemaal, in onderling overleg, een pauze gehouden.

Stembureaulid aan tafel
– controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
– neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
– controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
– deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

Stembureaulid bij de deur en stembus
– stelt de vraag of kiezers de gezondheidscheck hebben gedaan;
– zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart en een mondkapje draagt;
– geeft hulp aan kiezers die daarom vragen;
– ziet er op toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.

Teller
Helpt mee met het tellen van de stemmen. De tellers komen op 17 maart om 21.00 uur in actie als de stembureaus sluiten. Op dat moment worden de stembussen geopend en kan het tellen van de stemmen beginnen. Hoe laat dat klaar is, hangt af van hoeveel stemmen zijn uitgebracht. Ook tellers moeten vooraf een digitale instructie volgen.

Op 15, 16 of 17 maart beschikbaar en lijkt het werken op een stembureau leuk? Aanmelden als stembureaulid of teller moet voor uiterlijk 27 januari 2021 via de button Tweede Kamerverkiezingen 2021 op www.denhelder.nl. Download het aanmeldformulier en mail dit naar verkiezingen@denhelder.nl of stuur het per post naar Team Dienstverlening, Bureau Verkiezingen, Postbus 26, 1780 AA Den Helder. Als iemand voldoet aan alle eisen die de kieswet stelt aan deze functie, dan ontvangt hij/zij bericht over indeling en in welke functie.

Let op: de verkiezingsdag kan door het tellen soms laat eindigen, het is een lange dag. Houd hier wel rekening mee in verband met vervoer en gezondheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button