Den Helder

In de Helderse Kenniswerkplaatsen wordt de stad het klaslokaal

Advertentie:

Den Helder – Voor zo’n 70 studenten van 12 verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, ROC Kop van Noord-Holland en MBO Life Sciences was de stad Den Helder het afgelopen half jaar het klaslokaal. Via de Kenniswerkplaats, een leergemeenschap waarin verschillende partijen met de studenten samenwerken om allerlei vraagstukken over bijvoorbeeld zorg, energie of veiligheid te beantwoorden, maken zij kennis met hun vakgebied in de praktijk. De stad profiteert mee: Bevindingen van de studenten kunnen ook echt worden toegepast.

Woonconcepten
Zo vertelt Brechje van der Veer, student Verpleegkunde aan de Hogeschool InHolland Alkmaar, dat zij zich samen met nog 15 studenten heeft beziggehouden met een project over nieuwe woonconcepten voor ouderen. De wijk De Schooten stond daarbij centraal. De studenten vertrokken vanuit het idee dat doorstroom belangrijk is en dat ouderen in het best denkbare geval verhuizen naar levensloopbestendige woningen. Zo komt er ruimte vrij voor jongeren, maar ook voor de ouderen zelf zou dit goed zijn. Volgens Brechje worden reguliere woningen namelijk minder geschikt wanneer iemand bijvoorbeeld kampt met een kwetsbare gezondheid. Ouderen kunnen daar op anticiperen.

Uit het onderzoek van Brechje en haar medestudenten, en de vele gesprekken die zij hebben gevoerd met mensen uit De Schooten, blijkt echter dat ouderen dat vaak helemaal niet willen. Ze blijven liever in hun eigen huis wonen, waar vaak enorm veel herinneringen aan verbonden zijn. Andere senioren staan wel open voor een levensloopbestendige woning maar weten simpelweg niet waar ze moeten beginnen. Het onderwerp speelt niet echt in de wijk, concludeert Brechje. Wel merkte ze dat veel van de ouderen graag in gesprek gingen, en soms verlegen zaten om een praatje. De volgende stap is daarom het opzetten van een bewustwordingscampagne en een woonbeurs. Een concreet idee van de studenten is om reguliere woningen op te splitsen in twee huizen en jongeren en ouderen samen te huisvesten. Zo ontstaat er naast woonruimte ook sociale cohesie in de wijk.

Waarde voor de praktijk
Het project over de woonconcepten is een mooi voorbeeld van de waarde van het initiatief volgens Heleen Bouwmans, projectleider van de Kenniswerkplaats. De kennis die de studenten opdoen tijdens het traject moet bewaard blijven en dat gebeurt door alle eerdere projecten beschikbaar te maken voor de nieuwe ronde studenten. Inmiddels hebben al vier jaargangen met studenten de Kenniswerkplaats doorlopen en de nieuwe groep borduurt voort op de bevindingen uit de eerdere projecten. Om vervolgens de verbeterplannen van studenten ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen blijkt lastig: Volgens Bouwmans blijkt het rondkrijgen van de financiering voor die vervolgprojecten een opgave.

Dat blijkt ook het geval bij een project waar Jordy Stein, student marine-officier bij ROC Kop van Noord-Holland, zich mee bezig heeft gehouden. Jordy en zijn medestudenten hebben zich gebogen over het gebruik van walstroom voor grote schepen in de haven van Den Helder. Volgens Nick Maarse, projectmanager bij Port of Den Helder, is het verduurzamen van de haven een belangrijke ontwikkeling voor de stad. De groep van Jordy heeft een goed voorzetje gegeven voor het verder ontwikkelen van de plannen. Het vervolg is om verder te laten onderzoeken wat de plannen gaan kosten, want ook hier is het bijeenkrijgen van voldoende middelen lastig.

In die financiering kan de gemeente wellicht een rol van betekenis spelen. Wethouder Pieter Kos geeft aan heel blij te zijn met de uitkomsten van het project en ziet een lang gekoesterde wens ermee in vervulling gaan. Kos ziet het als een goede manier om HBO onderwijs naar Den Helder te brengen, waarbij het dus niet meer noodzakelijk is om een opleiding daadwerkelijk te vestigen in de stad, wat ook haast onmogelijk blijkt te zijn. Volgens de wethouder heeft het project behalve concrete oplossingen ook inspiratie geboden en gaan de deelnemende partijen als partners verder.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button