Hollands KroonPolitiek

Fractievergaderingen Hollands Kroon over klimaat en IJsselmeer

Advertentie:

Anna Paulowna – De fracties van VVD en PvdA in Hollands Kroon vergaderen op woensdag 18 januari in MFA de Verwachting. De lokale VVD-fractie in Hollands Kroon vergadert onder andere over klimaatadaptie. De gemeente Hollands Kroon heeft een uitvoeringsagenda opgesteld, en de partijen bepalen hun politieke standpunten. Belangstellenden zijn bij meerdere fracties van harte uitgenodigd om hun mening of visie kenbaar te maken, zodat de fractie die kan betrekken bij haar discussie. De gemeenteraad behandelt de visie op 26 januari.

Klimaatadaptatie is de manier waarop de samenleving zich voorbereidt op klimaatverandering. Denk aan dijken verstevigen, sloten en vaarten verbreden en meer groen in de dorpen.
Dezelfde avond wordt ook gesproken over de IJsselmeerkustvisie voor 2030. Mede door inzet van de VVD is het idee losgelaten om landbouwgrond op te offeren. De VVD verzamelt op 18 januari de argumenten waarop de visie uiteindelijk wordt beoordeeld.

De vergaderingen beginnen om 20 uur en vinden plaats in de Multifunctionele Accomodatie (MFA) aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna. Indien men als geïnteresseerde aan het VVD-overleg wil deelnemen, is het verzoek dit te melden bij de fractiesecretaris via petraborst@hollandskroon.nl. Het staat inwoners uiteraard vrij om ook andere onderwerpen aan de orde te stellen. Inwoners die aanwezig willen zijn of inspreken bij de vergadering van de Partij van de Arbeid, kunnen contact opnemen met 06 – 51 37 01 26.

De volledig agenda van de gemeenteraad is te vinden op de site van Hollands Kroon via Hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button