Cultuur/NatuurMaritiemNoord-Holland

NIOZ: “Garnalenvisserij mogelijk toch schadelijk voor beschermde natuur”

Advertentie:

Texel – Een waarschuwing dat garnalenvisserij zonder extra maatregelen schadelijk zou kunnen zijn voor beschermde natuur kan voor de visserijsector opnieuw grote impact hebben. Afgelopen jaar heeft de garnalenvisserij een aanvraag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediend voor verlenging van hun vergunning om in de Nederlandse Natura-2000 kustgebieden te mogen blijven vissen. Onderdeel van deze aanvraag is een zogenaamde “Passende beoordeling” (PB).

Bodemeffecten
Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft de Waddenacademie gevraagd deze Passende Beoordeling te evalueren, waarna deze een commissie van experts heeft ingesteld om de evaluatie uit te voeren. Tjisse van der Heide, kustecoloog van Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit Groningen was een van de deelnemende leden van deze commissie.

Tjisse van der Heide: “Garnalenvisserij heeft van alle bodemberoerende visserij het lichtste tuig. Omdat nu niet kan worden uitgesloten dat dit natuurschade kan veroorzaken, is het belangrijk om ook beter naar de andere bodemberoerende visserij soorten te kijken zoals platvis- en mosselvisserij”

In hoeverre lijkt er voor de Garnalenvissers in Nederland nu sprake van omgekeerde bewijslast?
“Voorheen werd er gezegd, het werd vroeger gedaan, het moet nu ook kunnen. Maar de wereld is veranderd. Klimaatverandering heeft bijvoorbeeld effecten op de natuur in de Waddenzee, en in die veranderende situatie moet de sector aantonen dat zij nog steeds geen natuurschade veroorzaakt. Daarnaast zie je dat het milieurecht strikter wordt toegepast. Er wordt nu ook gewezen op zogenaamde cumulatieve effecten – effecten die ontstaan door de “optelsom” van verschillende menselijke activiteiten. Het is dan aan de vergunningaanvrager om aan te tonen dat de natuur niet zwaarder wordt belast dan toegestaan.”

Wat betekent dit voor de sector in onze regio?
“Garnalenvissers vragen elke zes jaar een vergunning aan bij het ministerie van LNV. De huidige vergunningen liepen 31 december 2022 af. Voor de beoordeling van een nieuwe vergunning wordt er nu gekeken naar de natuureffecten. Ook de uitstoot van het type motoren in relatie tot stikstof is een onderdeel. Daaruit bleek eerder al dat de stikstofuitstoot nu te hoog is. Er is afgesproken dat er nog negen maanden wordt gedoogd, zodat schepen in die tijd kunnen worden verduurzaamd.”

Hoe reageert u op kritiek dat dit het eind betekent voor garnalenvisserij in onze regio?
“Ik ben wetenschapper, maar natuurlijk zie ik ook: het wordt er niet makkelijker van. Wij zeggen nadrukkelijk niet dat het onvergunbaar is.”

Hoe kijkt u aan tegen het gevoel dat in de sector leeft, dat Engelse en Franse visserij veel meer mag, zelfs als ze met grotere schepen varen?
“Ik kan dat niet goed overzien, daarvoor heb ik te weinig kennis van die specifieke situatie. Van belang kan dan bijvoorbeeld zijn: vissen ze met hetzelfde tuig? Varen ze in Natura2000 gebieden? In principe gelden in de gehele EU dezelfde regels binnen Natura-2000 gebieden. Voor Engelse vissers kan van belang zijn dat ze geen deel meer uitmaken van de Europese Unie maar ook waar ze varen.”

In hoeverre is verder onderzoek naar de effecten op natuur noodzakelijk, en hoeveel tijd is hiervoor nodig?
“Als je echt met zekerheid wilt zeggen wat wel en niet kan, dan zou dit eerst verder onderzocht moeten worden. In de garnalenvisserij in Nederland wordt gewerkt met het lichtste tuig en relatief veel heen-en-weergaande trekbewegingen. Daarvan onderzoek je dan de effecten. Dat kan vijf tot tien jaar in beslag nemen, afhankelijk of je kijkt naar het herstel van kokkels of mossel- en oesterbanken. Bij de wegvangst van de Amerikaanse zwaardschede, een exoot, is bijvoorbeeld sprake van aanzienlijke bodemberoering. Maar de aanwezigheid hiervan kan ook effect hebben op andere soorten. (Noot redactie: deze langwerpige, dunne, iets gebogen schelp wordt veel gegeten in Spanje en Italië, en voor export gevangen voor de Hollandse kust.) Een andere benadering kan, in theorie, zijn om voor de vergunning te kijken waar kokkels en oesterbanken zich bevinden, maar ik wil en kan, als wetenschapper, daar echt geen zekere uitspraak over doen. Het zoeken naar oplossingen en richtingen is aan de beleidsmakers.”

Meer informatie, foto’s en het rapport kunt u bekijken via Nioz.nl/en/news/garnalenvisserij-mogelijk-toch-schadelijk-voor-beschermde-natuur

In augustus publiceerde het NIOZ al een online dossier n.a.v. de rechterlijke uitspraak over de garnalenvisserij in natura2000 gebieden: Nioz.nl/en/news/nature-compensation-for-maasvlakte-2-still-not-realized.

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. De pulsvisserij, een Nederlandse uitvinding, die de bodem bijna niet beroert en enorm brandstofbesparend is, werd verboden. Met als gevolg dat de grote kottervisserij bij lange na niet meer rendabel is. En vervolgens gaan we de Nederlandse garnalenvisserij ook nog even de nek omdraaien?

    1. natuurlijk, alles moet toch kapot in dit land, dat is het buitenlandknuffelbeleid van ons fijne afbraak kabinet, NL totaal afhankelijk maken van het buitenland zodat de NLer totaal aan de grond komt te zitten

Wellicht ook interessant

Back to top button