Den HelderPolitiek

Raad hekelt motie van wantrouwen jegens wethouder Wouters

Den Helder – ‘Pure onzin’ en ‘onbehoorlijk guur’, zo werd de motie van wantrouwen van Behoorlijk Bestuur en Samen Actief maandagavond onder andere getypeerd. Volgens Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder was het de motie van wantrouwen met historisch gezien het minste draagvlak ooit. Hij vergeleek de indienende partijen met katten in het nauw, die daardoor rare sprongen gaan maken. De indieners hielden voet bij stuk: Wouters liegt en bedriegt en moet worden afgezet.

Leo van Esdonk, die door afwezigheid van Sylvia Hamerslag en Mirjam Dijk het enige aanwezige raadslid voor Behoorlijk Bestuur was, diende de motie van wantrouwen in. Hij noemde meerdere voorbeelden waarbij de wethouder verkeerd zou hebben gehandeld. Het meest recente voorbeeld was die van de discussie over het woonwagencentrum en het recht van de bewoners om zelf te kiezen wie er bij hen in de buurt kwam wonen. Daarbij oordeelde de rechter dat Wouters de gemeenteraad niet juist had geïnformeerd. Een andere reden waarom de wethouder zou moeten worden afgezet is de kwestie rondom de rechtszaak met onkruidbestrijder P.C. Van der Wiel, die al sinds 2011 loopt. Recent oordeelde de rechter dat de schadeclaim van het bedrijf juist niet terecht was, en de gemeente hoefde hen maar een fractie van het oorspronkelijk geclaimde bedrag te betalen.

‘Pure onzin’
Van Esdonk had meer voorbeelden, maar allemaal maakten ze weinig indruk op de rest van de raadsleden. Harry van Dongen, fractievoorzitter van de Stadspartij, zag er geen reden voor wantrouwen in: “Behoorlijk Bestuur is het niet eens met het beleid, en dat kan, maar dat betekent niet dat er wanbeleid is gevoerd.” Ook Harmen Krul van het CDA gaf aan bij de indienende partijen vooral frustratie te zien: “We moeten hier debatteren over de inhoud. De feiten zijn in deze ver te zoeken. Ik schaam me ervoor dat we hier in de raad weer deze afrekencultuur vertonen.” Ook D66 is klaar met die cultuur: “Ook namens de rest van onze partij, en dan vooral de jonge kandidaten die op onze kieslijst staan: Stop met deze manier van afrekenen.” Volgens Petra Bais van de VVD is bestuurlijke rust juist belangrijk en gaat het hier om simpelweg om een persoonlijke kwestie omdat Wouters de voormalig voorman is van Behoorlijk Bestuur. Andere partijen hadden minder woorden nodig om hun onvrede over de motie uit te spreken. Zo noemde Hans van Donkelaar van de ChristenUnie de motie simpelweg ‘pure onzin’ en Pieter Blank van de PvdA kwam tot de woorden ‘onbehoorlijk guur’. GroenLinks en de PVV gaven aan het wel deels eens te zijn met de inhoud van de motie, maar dat zij een motie van wantrouwen te ver vonden gaan.

‘Katten in het nauw’
Vooral Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder, de partij namens wie Wouters lid is van het college, had geen goed woord over voor Behoorlijk Bestuur en Samen Actief: “De leden van beide partijen zijn allemaal niet op eigen kracht in de raad gekomen. Iedereen zit hier omdat iemand anders plaats heeft gemaakt. De drie raadsleden van Behoorlijk Bestuur hadden bij de vorige verkiezingen samen 300 stemmen, dat zijn nul zetels. Dan zie je dat ze als katten in het nauw rare sprongen gaan maken. Hoe serieus moeten we deze partijen nemen?” Van Esdonk reageerde door te zeggen dat zijn partij geen voorschot neemt op de verkiezingen. Toch gaf fractievoorzitter Sylvia Hamerslag recentelijk aan dat zij ervan uitgaat dat haar partij in maart tien zetels haalt. Daarnaast constateerde hij dat de coalitie kennelijk één lijn kiest. Ook was hij het niet eens met de typering van afrekencultuur. Hij gaf aan zich te schamen voor het wegkijken door de coalitie. Assoriga wees erop dat bijna de gehele raad zich had uitgesproken tegen de motie, en dat niemand buiten de indieners vóór zal stemmen. Dat laatste bleek uiteindelijk te kloppen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

4 reacties

  1. Deze gemeenteraad is haar morele kompas volledig kwijt door deze druiloor te laten zitten. Zoals gewoonlijk heeft de kiezer binnenkort het laatste woord.

  2. Beste Carlo Assorgia, om Wouters zo vlak voor de verkiezingen weg te sturen is misschien teveel gevraagd. Maar alsjeblieft laat deze man na maart niet meer terug keren. Laat hem de eer aan zichzelf houden! Ben bang dat er anders de komende 4 jaar steeds meer moties van wantrouwen gaan volgen.

  3. Wouters maakte met zijn overstap van BB naar BvDH de wereld duidelijk dat hij niet vertrouwd kan worden.

Back to top button
%d bloggers liken dit: