Hollands KroonPolitiek

Gemeente Hollands Kroon spoort provincie aan om op te schieten met vergunning datacenter

Advertentie:

Middenmeer – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft een brief naar het college van Gedeputeerde Staten gestuurd waarin zij oproept tot een snelle afhandeling van de omgevingsvergunning voor het Microsoft datacenter op bedrijventerrein ‘Het Venster’. Inmiddels wordt er al anderhalf jaar gebouwd op basis van een gedoogbeslissing.

In januari 2021 heeft de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het datacenter bij Middenmeer. In april van datzelfde jaar werd echter besloten dat niet de gemeente, maar de provincie bevoegd gezag is. Daarop is Microsoft verzocht een nieuwe vergunning aan te vragen, ditmaal bij de provincie. In september 2021 maakte de Omgevingsdienst namens de provincie bekend dat Microsoft op eigen risico alvast mocht gaan bouwen in afwachting van de definitieve Omgevingsvergunning. Het definitieve besluit zou spoedig volgen, maar anderhalf jaar later is er nog steeds slechts een gedoogbeslissing.

Het college van Hollands Kroon is het wachten zat en stuurt een brief naar de gedeputeerden waarin zij hen vraagt om een snelle afhandeling: “Wij begrijpen dat er onder andere door nieuwe jurisprudentie en procedurele zaken meer tijd dan gemiddeld nodig is voordat de definitieve omgevingsvergunning kan worden verleend. Toch maken wij ons zorgen over de duur van de procedure”, aldus het college. Waar het college zich precies zorgen over maakt is niet helemaal duidelijk, want zij wil desgevraagd niet ingaan op de gevolgen wanneer de provincie nu toch besluit geen omgevingsvergunning te verlenen.

Het college benadrukt dat het voor de ondernemer, maar ook de omwonenden, van belang is dat er duidelijkheid is over de rechtsgeldigheid van bouwwerken. Volgens wethouder Mark Versteeg is een doorlooptijd van anderhalf jaar erg lang en daarmee ongewenst. Naar verluid werkt de provincie op dit moment aan de afronding van de definitieve vergunning: “Wij hechten net als u groot belang aan duidelijkheid en rechtszekerheid, zowel voor de aanvrager als voor inwoners van Hollands Kroon. Als de gemeente kan helpen bij het verdere proces dan horen wij dat graag”, aldus de gemeente aan de provincie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button