Den HelderPolitiek

PVV vindt steun voor onderzoek naar Stadsmariniers

Advertentie:

Den Helder – De gehele raad, behalve GroenLinks, heeft maandagavond ingestemd met een motie van de PVV waarin het college opdracht krijgt de voor- en nadelen van Stadsmariniers te onderzoeken. De PVV opperde het plan in november vorig jaar, maar het college liet weten niks te voelen voor een burgerambtenaar met een dergelijk mandaat. Het zou niet passen in de huidige ambtelijke organisatie. Nu krijgt de burgemeester via de motie alsnog opdracht het idee grondig te onderzoeken. Over de naam ‘Stadsmarinier’ wordt nog getwist.

Fractievoorzitter Vincent van den Born kon maandagavond op veel steun rekenen voor zijn motie. Een belangrijke slag om de arm is dat veel partijen zich niet per definitie positief uitspraken over het idee van Stadsmariniers, maar voor nu slechts steunden dat er een onderzoek naar werd gedaan. Van den Born vroeg het college in zijn motie dan ook om te te kijken hoe de speciale burgerambtenaar, met een mandaat te handhaven en een directe lijn naar het gemeentebestuur, een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op het Helderse veiligheidsbeleid.

Volgens de PVV verzaakte het college eerder om een degelijk argument te geven tegen de Stadsmariniers. Het werd volgens Van den Born als het ware weggewuifd. Burgemeester en wethouders nam primair het standpunt in dat er in Den Helder juist veelal decentraal wordt gewerkt en er verschillende handhavingsambtenaren in dienst zijn, zoals de wijkbeheerder, gebiedsregisseurs, wijkboa’s en wijkteams. Zij houden allemaal een oogje in het zeil en zijn veel in de buurten te vinden. Stadsmariniers doen precies dat en worden daarbij aangestuurd om specifieke problematiek op te pakken.

Nut, noodzaak en naam
Welke problematiek dan precies? Dat was de vraag van Marja Timmers van GroenLinks. De voormalig politieagente was van mening dat Den Helder veilig genoeg is, al zijn er natuurlijk incidenten, maar die heb je in iedere grotere stad. Timmers mistte in het voorstel van de PVV een onderbouwing van de noodzaak van het onderzoek: “Hebben we nu echt zo’n groot probleem dat de politie en de handhavers het niet meer aankunnen?” Zo vroeg zij zich hardop af. GroenLinks kon het idee van de PVV dan ook niet steunen.

Steun was er wel bij de rest van de raad en de burgemeester keek als portefeuillehouder ook niet onwelwillend naar het idee. Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder gaf aan het eens te zijn met de PVV aangaande het veiligheidsstandpunt. Hij hoopt dat de Stadsmariniers een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van ondermijning. Edwin Krijns van het CDA vond het een goed idee om “sterke mensen neer te zetten in slechte delen van de wijk”. Wel twijfelde hij heel erg over de naam. ‘Stadsmarinier’ heeft in Den Helder andere associaties, zo oordeelde hij. Het zou verwarrend werken en klinkt onnodig gewelddadig.

Kees Visser van de VVD had niet zoveel moeite met de naam: “What’s in a name?” Zo zei hij. Het is volgens Visser vooral belangrijk het onderzoek af te wachten en daarbij te kijken of er binnen de huidige teams ruimte is voor de Stadsmariniers. Wellicht dat een uitbreiding van de formatie niet nodig is. Harrie van Dongen van de Stadspartij gaf het college mee dat vooral ook gekeken moet worden naar de financiële consequenties van het plan. De nieuwe ambtenaren zouden waarschijnlijk een stuk hoger ingeschaald worden dan de boa’s.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. “Even a broken clock tells the right time two times a day” 😉

  2. Sinds augustus 1970 is er aan het image van de mariniers nog niet veel veranderd. Wellicht worden de mariniers niet vaak genoeg ingezet. Alleen in een dictatuur blijven legereenheden tenslotte onoverwinnelijk.

Wellicht ook interessant

Back to top button