Politiek

Extra geld in decembercirculaire voor Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – De decembercirculaire 2023 is beschikbaar en de effecten voor de gemeente Hollands Kroon zijn inmiddels berekend.  Met de decembercirculaire geeft het Rijk inzicht in de laatste wijzigingen van het gemeentefonds voor het jaar 2023. Hollands Kroon ontvangt € 2.930.000,- extra ten opzichte van de septembercirculaire 2023 (de laatst bekende stand). Het effect op de begroting van 2023 is € 1.775.000 positief, omdat Hollands Kroon in de begroting al een bedrag van circa € 1.200.000,- voor de energietoeslag verwerkt had.

De incidentele middelen zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan zogenoemde decentralisatieuitkeringen. De effecten van de decembercirculaire zullen pas in de jaarrekening van 2023 nader worden toegelicht. De extra middelen hebben een algemeen karakter, dat wil zeggen dat deze middelen voor de gemeente bestedingsvrij zijn.

De meevaller is incidenteel dus gaat naar verwachting niet veel bijdragen aan het structurele tekort dat vrijwel alle gemeenten hebben vanaf het begrotingsjaar 2026 en verder.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button