Hollands KroonPolitiek

Zorgbegroting Hollands Kroon blijft binnen plafondbudget

Advertentie:

Anna Paulowna – De begroting voor de zorg in 2020 van gemeente Hollands Kroon blijft binnen het zogeheten plafondbudget en bedraagt in totaal € 19.129.000,-. In verband met het coronavirus was het verzoek van het college aan alle fracties om één afgevaardigde te sturen naar de beeldvormende vergadering over dit onderwerp. Alle partijen voldeden aan dit verzoek. D66 was afwezig.

Tijdens de vergadering in MFA De Ontmoeting informeerden medewerkers van Sociaal Domein van Hollands Kroon en Incluzio een uitgedunde gemeenteraad over de zorg, de financiële uitgangspunten voor 2020 en acties om te zorgen om binnen het plafondbudget te blijven. De vergadering werd geleid door wethouder Mary van Gent.

Besparingen
In december 2019 stelde de gemeenteraad Hollands Kroon een bedrag van € 19,1 miljoen beschikbaar voor de zorg in 2020. Na een aantal besparingen is het begrote bedrag voor 2020 € 19.129.000,-. Zo wordt een bedrag van € 488.000,- uitgespaard op taken van zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen de gemeente. “Op basis van de afgelopen jaren moeten we realistisch blijven en hebben wij zorgaanbieders gevraagd met ons mee te kijken hoe het realistischer kan”, lichtte Tijmen Dekkers van Incluzio toe.

Verder wordt € 431.000,- aan besparingen opgevoerd in verband met intensieve, maar ook aflopende behandelingen van inwoners binnen Hollands Kroon. Ook een verwachte klantengroei van twee procent, met daaraan gekoppeld een bedrag van € 337.000,-, is niet opgenomen in de begroting.

Inwoner centraal
Nathalie Zutt, contractmanager bij Incluzio, beschrijft het traject dat tot nog toe is gelopen. “We hebben stappen gezet binnen de transformatie, die een kwalitatief doel hebben. Het doel is uiteindelijk geld over te houden voor zorg. We richten ons op preventie. Stappen zijn nog nodig en met elkaar moeten we terug naar de transformatie-opgave waarbij de inwoner centraal staat. Waar staan we nu, maar ook wat belemmert ons om verder stappen te zetten en welke kansen liggen er om het traject te bespoedigen? Dus terug naar de transformatie, zaken efficiënter regelen, meer inzetten op preventie om zodoende de zorg betaalbaar te houden voor mensen die het nodig hebben. En dat alles wel binnen de begroting.”

Voorbeelden van zaken waar tijd- en geldwinst valt te behalen, is bijvoorbeeld beeldbellen door een huisarts naar inwoners van een dorpskern. “Dit spaart reistijd uit. Deze tijd kan worden besteed aan een andere patiënt.” Ook op het gebied van hulpmiddelen vanuit de WMO wordt gekeken of tijdwinst behaald kan worden door direct de leverancier Welzorg naar de cliënt te sturen. “Dit is niet alleen kostenbesparend, maar ook klantvriendelijker, want de cliënt hoeft maar één keer zijn of haar verhaal te doen.”

Grootste knelpunt
Volgens Zutt is met name bij de tweedelijns specialistische zorgaanbieders weinig veranderd. “Nog steeds wordt vanuit een product gedacht, terwijl wij bekijken wat een cliënt nodig heeft. Aanbieders in de tweedelijn zoeken elkaar niet op. Wij willen bereiken dat ze dat juist wel doen. Die transformatie komt slecht op gang de laatste jaren”, aldus Zutt, die op verzoek van een van de aanwezige raadsleden aangaf hoe dan verder.

“Welke andere afspraken we maken? We proberen een kring van behandelaars tussen de eerste- en tweedelijns behandelaars in te zetten. Volgend jaar lopen de contracten van tweedelijns zorgaanbieders af dus wellicht vormt dat een prikkel om te bewegen. De inhoud willen wij voorop zetten door vraaggericht te werken en niet aanbodgericht. We kijken naar de langere termijn voor cliënten.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button