Hollands KroonPolitiek

Wethouder neemt zitting in Stichting Gezondheidszorg

Advertentie:

Anna Paulowna – Het college van B&W Hollands Kroon heeft besloten wethouder Mary van Gent aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger in de Stichting van gemeenschappelijke belangen van gezondheidszorg in Anna Paulowna. De stichting had verzocht een lid van het college af te vaardigen. Momenteel is slechts één bestuurder verantwoordelijk voor de stichting.

Op grond van de statuten van deze stichting bestaat het bestuur uit vijf leden, waaronder als voorzitter de burgemeester of een wethouder van de gemeente Anna Paulowna. Dit voorzitterschap is voor het laatst ingevuld door de voormalige burgemeester van Anna Paulowna, de heer A.J. Pennink.

Met dit besluit wordt voldaan aan de statuten van de stichting. Op dit moment is nog slechts sprake van één bestuurslid. Alhoewel op grond van de statuten ook bij één bestuurslid sprake is van een wettig bestuur is dit, met name gelet op de maatschappelijke doelstelling, niet gewenst. Met de inzet van wethouder Van Gent hoopt B&W aan het waarborgen van de continuïteit van een maatschappelijke voorziening bij te dragen.

Gezondheidscentrum
De stichting heeft als doelstelling de bevordering en behartiging van gemeenschappelijke belangen en taken op het terrein van de gezondheidszorg door onder meer de exploitatie van het gezondheidscentrum. Aanvankelijk leek het erop dat het gezondheidscentrum zou worden opgeheven en de accommodatie om niet aan de gemeente zou worden overgedragen.

Door een aantal nieuwe vaste huurders, ook in de gezondheidssfeer, heeft het centrum en dus de stichting weer bestaansrecht en voldoet zij weer aan haar doelstelling. Het is de bedoeling de statuten zodanig te wijzigen dat de verplichte deelname van de gemeente in het stichtingsbestuur komt te vervallen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button