Hollands KroonPolitiek

Digitale burgerparticipatie bij Woonvisie Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – De wijziging van de Gemeentewet vraagt om betrokkenheid van burgers en belanghebbenden. Voor de gemeente Hollands Kroon is dit voldoende aanleiding om deelname door inwoners bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie voor de woonvisie aan te moedigen.

Deze maand wordt gestart met de eerste participatiefase en kunnen deelnemers reageren op diverse uitgangspunten. Tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon op 30 juni wordt dit onderwerp besproken.

Een aantal belangrijke beleidsprocessen wordt momenteel opgestart, zoals de woonvisie als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de evaluatie van de Omgevingsvisie zelf. Om deze reden is door het college van B&W besloten te starten met een pilot om participatie een volwaardige plek te geven in het beleidsvormingsproces van de woonvisie.

Pilot
De wijze van participatie voor de woonvisie is een pilot waarbij inwoners, maatschappelijke instanties en bedrijven input geven op de uitgangspunten in de eerste fase en reageren op een conceptversie in de tweede fase. “Met deze vorm willen we de lokale kennis en idee├źn van inwoners en organisaties optimaal benutten voor de woonvisie en ons een beter beeld vormen van meningen en belangen”, aldus de gemeente.

Deze maand wordt gestart met de eerste participatiefase waarbij de geformuleerde uitgangspunten, onder andere op basis van een aantal onderzoeken, worden voorgelegd aan de participanten. Participanten hebben enkele weken de mogelijkheid om hierop te reageren. De tweede participatieronde start in augustus, waarbij de mogelijkheid wordt geboden te reageren op het eerste concept van de woonvisie.

Adviserende rol
Het doel van dit participatietraject is de kwaliteit te verhogen en de input van deelnemers te gebruiken voor het maken van de woonvisie. De participanten hebben een adviserende rol. De inbreng wordt serieus bij de afwegingen betrokken, maar met name vanwege het doel van de pilot hoeft de inbreng niet van doorslaggevend belang te zijn. De inbreng van de participanten helpt de gemeenteraad om goed onderbouwde keuzes te maken.

Gelet op de huidige omstandigheden is de participatie uitsluitend digitaal ingestoken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het systeem van Citizenlab, beter bekend als de website denkmee.hollandskroon.nl. Het college heeft ingestemd met deze manier van participatie.

In mei en juni is de eerste participatieronde. De gegevens hiervan worden in juli en augustus verwerkt tot een conceptversie van de woonvisie. Vervolgens vindt in de maanden augustus en september een tweede participatieronde plaats waarbij gereageerd kan worden op de conceptversie woonvisie. In september vindt hierover een beeldvormende vergadering plaats voor de gemeenteraad, waarna in oktober besluitvorming plaatsvindt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button