Hollands KroonPolitiek

Invoering Omgevingswet uitgesteld

Anna Paulowna – De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd zou worden, is vanwege de coronacrisis voorlopig uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Het streven vanuit het kabinet is om deze maand bekend te maken wanneer de nieuwe wet wel wordt ingevoerd. De Omgevingswet vervangt alle lokale bestemmingsplannen van gemeenten. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad Hollands Kroon, op dinsdag 30 juni, worden raadsleden geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Ook in het najaar, waaronder 10 september, staan meerdere beeldvormende bijeenkomsten op de agenda.

De Omgevingswet treedt in fases in werking, wat inhoudt dat niet alles tegelijkertijd klaar hoeft te zijn. In eerste instantie is vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een lijst met minimale acties gepresenteerd die voor inwerkingtreding klaar dienen te zijn. Binnen Hollands Kroon is het mogelijk deze acties op 1 januari 2021 klaar te hebben. “Door het uitstel krijgen wij meer tijd om ook alvast andere acties op te pakken, zodat wij meer zaken op orde hebben voor inwerkingtreding”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Team Omgevingswet
Binnen de gemeente Hollands Kroon is per 1 april 2020 een nieuw team (team Omgevingswet) gestart dat zich uitsluitend bezighoudt met de invoering van de wet. Het team heeft regelmatig overleg met de Veiligheidsregio NHN, Omgevingsdienst NHN en de GGD. Het doel is tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst te komen die aansluit bij de geest van de Omgevingswet.

Binnenkort start het team met de evaluatie van de Omgevingsvisie. Deze evaluatie vormt het uitgangspunt voor de dialoog over de nieuwe Omgevingsvisie. Naast de Omgevingsvisie wordt een Omgevingsplan opgesteld, waarbij begonnen wordt met één deelgebied. Dit gebied wordt steeds verder uitgebreid waardoor uiteindelijk één gemeente dekkend Omgevingsplan tot stand is gekomen.

Aanpassingen
De gemeentelijke verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving worden momenteel geanalyseerd en zoveel mogelijk samengevoegd in een nieuwe Verordening Fysieke Leefomgeving. Deze verordening vormt ook een belangrijke bouwsteen voor het Omgevingsplan en zal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld moeten worden. Daarnaast wordt op korte termijn gestart met een analyse van de Bruidsschat, regels die vanuit het Rijk naar de gemeenten gaan. Ook dit vormt weer een bouwsteen voor het Omgevingsplan. En door de nieuwe Omgevingswet moet ook het proces van de vergunningverlening worden aangepast.

Tot slot vormt de aansluiting van de systemen van Hollands Kroon op het Digitaal Stelsel Omgevingswet een belangrijk aandachtspunt. “Na inwerkingtreding moeten wij in staat zijn om aanvragen van inwoners en ondernemers correct te ontvangen en omgevingsbesluiten kunnen publiceren. De voorbereidingen hiervan lopen op schema. We hopen nog voor de zomervakantie de koppelingen te kunnen testen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button