ColumnPolitiek

Column: ‘Struisvogelmoralisme’

“Gun je het ons niet?” Dat hoorde ik iemand van Fractie Bazen zeggen tegen een VVD’er, nadat afgelopen maandagavond twee moties, gepresenteerd door de naamgever van de 13e Helderse partij, zojuist geslacht waren door een groot deel van de gemeenteraad. Gunnen? Hoezo gunnen? In welke realiteit leven deze mensen, waarin je zonder ook maar enige bewezen kwaliteit of staat van dienst naar collega-raadsleden kan stappen voor verzoekjes?

De gunfactor is, volledig terecht, non-existent bij een nieuwe fractie, die in plaats van krediet slechts diskrediet kent. Niet alleen voor zichzelf, de splitsing van Kees Bazen met de Seniorenpartij brengt, nog voordat er één agendapunt inhoudelijk besproken is, de gehele Helderse politiek voor de zoveelste keer in een kwaad daglicht. De opportunisten van vóór de verkiezingen zetten hun lijn door en gooien de boel nu al overhoop, toevallig blind voor de morele bezwaren tegen hun handelen.

Opportunisten vechten elkaar de tent uit
Opportunisten mogen ze toch wel genoemd worden. Bang voor hun zetel of bang voor hun eigen baan. Tezamen dachten ze onder de naam ‘Seniorenpartij’ voldoende ouderen te misleiden tot een stem en het is ze nog gelukt ook. Over senioren heb ik ze al lang niet meer gehoord. Zelfs tijdens de campagne was het hard zoeken naar standpunten die functioneerden als onderbouwing van die partijnaam. Nu is de schijn geheel vervlogen. Zou Nico de Vos van Samen Actief dan toch gelijk hebben gehad, toen hij zei dat er maar één Seniorenpartij was? Al zijn het er op papier inmiddels drie, ik kan er tot nu toe maar één betrappen op aandacht voor hun doelgroep.

U ziet, teveel opportunisten tezamen is een recept voor gekonkel en strijd: Zo staan er opeens drie partijleiders op en wordt het ruzie, met alle gevolgen van dien. Laat ik vooropstellen: De beschuldigingen aan het adres van Bazen over zijn gedrag richting vrouwelijke fractiegenoten, waaronder fractievoorzitter Nancy List, moeten onderzocht worden. Daar is door een buitenstaander nog geen zinnig woord over te schrijven. Dat gezegd hebbende wijst ieder inzicht in de situatie op een machtsstrijd binnen de partij, waar twee zijdes actief aan hebben meegedaan. Parallel aan-, maar ook dwars door de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag.

De rest steekt de koppen in het zand
Het beschamend moddergooien tussen beide kanten zou veroordeeld moeten worden door de rest van de raad, maar dat wordt het niet. Vijfentwintig van de dertig raadsleden wachtten geen onderzoek af en verkozen Kees Bazen bij de eerste raadsvergadering tot commissievoorzitter. Een commissie waar List straks wellicht ook deel vanuit wil maken. List kreeg van de zeven raadsleden die zich kandidaat hadden gesteld voor een functie als commissievoorzitter de minste stemmen en werd als enige niet verkozen.

Geen woord over wat dat betekent voor de integriteit van die commissie en ook geen idealistische praatjes over omgangsvormen. Het op de landelijke televisie koketteren over ‘haat in de raad’ lijkt een inhoudsloze campagnestunt. Dezelfde blindheid ook hier te zien. Of gelden er andere regels voor ex-leden van de moreel verheven christendemocraten? De koppen in het zand, terwijl iedereen weet dat aan deze soap nog lang geen einde is.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

5 reacties

  1. Zo is het, mijnheer Vos, en niet anders. Dat het ‘beschamende moddergooien’, zoals u de strijd tussen de zogenaamde ouderenpartijen kwalificeert, door de overige raadsleden niet wordt veroordeeld, is omdat ze boter op hun hoofd hebben en geen haar beter zijn: ook zij zijn bang voor hun zetel of baan. Alleen een opportunist kan zich staande houden in de slangenkuil, die de Helderse politiek is….. Wie in moreel opzicht zuiver wil blijven, doet er goed aan om de plaatselijke volksvertegenwoordiging te mijden.

  2. Is het niet prachtig ? Al modder gooiend veroordeelt Vos het modder gooien !

  3. Vos zou zijn lezers eens duidelijk moeten maken dat de raad alleen nog maar gaat over de hoogte van het gras in het park. En daarmee duidelijk maken dat de moeizame coalitie vorming slechts gaat over industriële belangen en wethouder banen.

  4. Er is geen enkel bewijs te vinden voor grensoverschrijdend gedrag, noch verbaal, noch schriftelijk. Er is geen aangite gedaan door List c.s.. Dan is een raadslid nu gewoon onschuldig en kan en mag overal aan meedoen. Dhr Vos schrijft zelf opportunistisch. Heeft hij wel eens gekeken naar drie jaar belangenverstrengeling, zeer aantoonbaar, door de Politieke Pizza Partij Willemsoord? Naar wiens poppen men danst? Naar een ontbrekend Raadsbesluit locatie? Nee, dat bedekken LOS en dhr Vos.voortdurend met de mantel der liefde, en vijf paar oogkleppen. We hebben geen kritische, vrije media. Een groot probleem.

  5. Ik vraag mij af hoeveel subsidie de overheid aan deze krant verstrekt. En ook wat dat dan betekent voor “ het nieuws en de opinie”.
    v

Back to top button
%d bloggers liken dit: