Den HelderPolitiek

Burgerparticipatie belangrijk, maar Rehorstpark moet behouden blijven

Advertentie:

Den Helder – Een meerderheid van de Helderse raad stond maandagavond positief ten aanzien van een motie waarmee het Rehorstpark beschermd wordt tegen de woningbouw rondom station Zuid. Hoewel wethouder Kees Visser aangaf dat er nog geen plannen zijn om een deel van het park te verwijderen vond de raad het toch nodig hier nu al een stokje voor te steken.

Eerder werd door de gemeente besloten dat het nieuwbouwproject voorafgegaan wordt door een ontwerpfestival, waar de inwoners hun input mogen leveren. Voordat dat ontwerpfestival kan plaatsvinden heeft het college besloten de kaders op te stellen waarbinnen de burgers mogen participeren. Dit voorkomt volgens de wethouder teleurstelling wanneer de wensen van inwoners niet haalbaar zijn vanwege de juridische limieten. Dit leidde eerder tot veel discussie, omdat hiermee participatie eigenlijk al belemmerd werd voordat deze begon. Nu besluit de raad toch zelf aanvullende eisen te stellen, om aantasting van het park te voorkomen.

Hoewel participatie belangrijk is volgens voorstanders van de motie, is het rehorstpark van groot belang en dit mag niet in gevaar komen. De visie van de gemeenteraad gaat dus voor in deze. In eerste instantie werd door Behoorlijk Bestuur voorgesteld om het Rehorstpark een beschermde status te geven. Dit ging volgens de raad te ver en zou de ontwikkelingen van het gebied rondom het station te veel inperken. Dit deel werd uit de motie gehaald zodat het college nu enkel opdracht krijgt eventuele plannen voor het kappen van bomen en verwijderen van delen van het park te schrappen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button