Den HelderPolitiek

Geen steun voor motie van afkeuring wethouder Wouters

Den Helder – Wethouder Michiel Wouters werd tijdens de raadsvergadering maandagavond met een motie van afkeuring aan zijn persoon geconfronteerd. Er was echter onvoldoende steun voor de motie en deze werd met 8 stemmen vóór- en 22 stemmen tegen verworpen.

De motie van afkeuring werd door Senioren Actief ingediend. Fractievoorzitter Carla van Driesten stelde dat de wethouder in het kader van het stadhuisplan de raad onjuist heeft geïnformeerd en zelfs heeft gelogen. Michiel Wouters bleef eerder volhouden dat voor de bouw van het nieuwe stadhuis geen wijziging van het bestemmingsplan nodig was, terwijl de planschadeovereenkomst die op 9 maart werd getekend volgens Senioren Actief het tegendeel bewijst. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart heeft de portefeuillehouder hier niets over gezegd en dit was bewust volgens Van Driesten.

De afwijking van het bestemmingsplan betreft in dit geval een overschrijding van de bouwhoogte met een halve meter. Dit valt binnen de zogenaamde ‘kruimelregeling’ en mag zonder procedurele wijziging van het bestemmingplan worden goedgekeurd. Het gaat volgen de indieners van de motie echter niet om de het formaat van de fout of de afwijking, maar om het uitblijven van informatie en het liegen door de wethouder.

Tegenstanders van de motie wezen erop dat de wethouder niet alle informatie van te voren kan weten en dat het om een hele kleine afwijking gaat. Bijvoorbeeld Harrie van Dongen van de Stadspartij, die aangaf dat het volgens hem nergens over ging, omdat kleine afwijkingen binnen de kruimelregeling hoeven niet met een wethouder overlegd hoeven te worden. Een soortgelijk argument werd gemaakt door Rogier Bruin van de VVD.

Volgens Marije Boessenkool van Groenlinks is de bestuurlijke sensitiviteit van belang en had de wethouder beter moeten weten omdat de stadhuis discussie zo omstreden is. Belissingen hierover moeten niet op de kruimellijst staan of gemandateerd worden en daarom keurde zij de handelswijze wel af. Harmen Krul gaf namens het CDA aan het met deze constatering van Boessenkool eens te zijn maar de motie toch niet te steunen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Dat op dit soort nieuws helemaal geen reacties vanuit de Helderse bevolking komen zegt toch wel wat over de interesse en het vertrouwen in onze lokale bestuurders.

  2. Vertrouwen nul komma nul maar ook geen enkele hoop meer op verbetering, de pluche plakkers zullen tot in den treuren blijven zitten, net Rutte….. met geen stok weg te krijgen

Back to top button
%d bloggers liken dit: