Den HelderPolitiek

Den Helder niet eens met buurgemeenten: Versnelde opname statushouders geen optie

Advertentie:

Den Helder – Burgemeester Jan de Boer is het niet eens met de brief die het collectief van burgemeesters in Noord-Holland Noord aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd. In de brief zeggen de betrokken gemeenten toe statushouders versneld te willen opvangen, in plaats van asielzoekers zoals het ministerie eerder had verzocht. Volgens het Helderse college is ook het opvangen van meer statushouders in hun gemeente niet haalbaar.

Vanwege de situatie in Ter Apel heeft de minister een dringend beroep gedaan op de verschillende Veiligheidsregio’s om voor een periode van twee weken 150 noodopvangplekken voor vluchtelingen te realiseren. Noord-Holland Noord zou al in juli aan de beurt zijn. Dit tegen de wensen in van de gemeenten omdat een dergelijke korte kortetermijnoplossing niet duurzaam is en zelfs onethisch. Zij stelden daarop voor om in plaats van 150 vluchtelingen 500 statushouders versneld op te vangen. Dat aantal werd later naar beneden bijgesteld tot 300. Binnen een maand zouden de plekken geregeld moeten zijn.

Burgemeester nooit eens met de brief
Hoewel in de brief met daarin het verzoek aan de minister stond dat deze ondertekend was door alle burgemeesters uit de regio blijkt dit nu helemaal niet het geval te zijn: “Het voorstel om statushouders versneld op te nemen is de laatste weken in een stroomversnelling tot stand gekomen. Vanwege dit feit is een brief verstuurd naar het Veiligheidsberaad en de Staatssecretaris zonder datdaarbij de afzonderlijke colleges zijn geconsulteerd en de tijd hadden om ambtelijk advies in te winnen. De burgemeester heeft aangegeven het niet eens te zijn met deze brief, maar hierna is de brief wel met ondertekening van Den Helder verzonden”, zo laat het college nu aan de Helderse gemeenteraad weten.

Reguliere taakstelling
Volgens het college zijn er op dit moment te veel obstakels en vraagstukken om zomaar versneld statushouders op te kunnen nemen: “Allereerst moet er maatwerk geleverd worden voor de statushouders zelf en allerlei voorzieningen moeten georganiseerd worden. Denk hierbij aan zorg, onderwijs en uiteraard de huisvesting. Daarbij is ook extra inzet van de ambtelijke capaciteit nodig om deze vraagstukken goed te kunnen borgen.” Volgens de burgemeester doet Den Helder met vier opvanglocaties en ruim 1000 capaciteitsplekken ook al voldoende aan de opvang van asielzoekers en statushouders. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we een versnelde opname niet waar kunnen maken. Wij zullen ons het komende half jaar richten om de taakstelling conform de reguliere termijn te realiseren”, sluit het college af.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button