Politiek

Komst wildopvang Den Helder en HUB Julianadorp blijft nog even onzeker

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft in 2021 moties aangenomen om een wildopvang bij de Helderse Vallei en een HUB in Julianadorp te realiseren. Het college heeft daar twee jaar later nog geen uitvoering aan gegeven. Sterker nog, in de Kadernota 2025-2028 stelt het college voor de plannen voor de wildopvang en de HUB te schrappen. Raadslid Michel Pastoor uitte zijn ongenoegen over deze gang van zaken donderdagavond tijdens een extra raadsvergadering, waar de Kadernota ter bespreking lag.

Het Helderse college heeft de taak gekregen een sluitende meerjarenbegroting te creëren, waar forse bezuinigingen voor nodig zijn. De beëindiging van de plannen voor de wildopvang en de HUB staat al enige tijd als mogelijke bezuinigingsmaatregel op het lijstje van het college om die sluitende begroting te bewerkstelligen. Toen dat lijstje voor het eerst bij de raad terecht kwam, werd al duidelijk dat veel fracties willen dat zowel de wildopvang als de HUB gewoon gerealiseerd wordt. Besluitvorming over de te nemen bezuinigingsmaatregelen werd echter uitgesteld en daarom staat het schrappen van beiden nog als optie in de Kadernota.

De Stadspartij, GroenLinks, ChristenUnie, Fractie Pastoor, Behoorlijk Bestuur en Samen Actief spraken zich donderdagavond opnieuw uit tegen deze mogelijke bezuinigingsmaatregelen. De wildopvang en de HUB zijn beloofd, dus moeten er komen, vinden de fracties. Ook benadrukte Michel Pastoor dat het college hiermee moties naast zich neer legt. Nadat daar vanuit het college geen antwoord op kwam, vroeg Pastoor in een tweede termijn: “Hoe reageert het college hierop? Wat gaan we daar nu mee doen?” Wethouder Petra Bais antwoordde daarop dat het slechts bezuinigingsvoorstellen zijn en dat de raad uiteindelijk beslist. Op maandag 8 juli vindt deze besluitvorming plaats.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button