Hollands KroonPolitiek

Indiceren WMO in Hollands Kroon gaat vanaf 2023 wijzigen

Hollands Kroon – De wijze van indiceren voor huishoudelijke hulp binnen de WMO gaat vanaf volgend jaar veranderen in Hollands Kroon. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om resultaatgericht indiceren in te voeren. Resultaatgericht indiceren is niet onomstreden, maar volgens wethouder Mary van Gent is de juridische grondslag gewaarborgd.

Op dit moment krijgen inwoners die door medische problemen hulp nodig hebben bij het huishouden een bepaald aantal uren ondersteuning toegewezen. Met resultaatgericht indiceren verandert dit van een vast aantal uren naar doel, of resultaat. Zo wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat de badkamer en de keuken wordt schoongemaakt. Volgens sommigen een subjectieve maatstaf die voor te veel onzekerheid zorgt. Want wanneer is iets precies schoon? Dit was voldoende reden voor de rechter om een aantal gemeenten terug te fluiten.

Juridische grondslag
GroenLinks stelde toen het resultaatgericht indiceren voor het eerst werd voorgesteld in Hollands Kroon dan ook al vragen en herhaalde deze tijdens de raadsvergadering donderdagavond nogmaals: “Kan de wethouder garanderen dat er geen rechtsonzekerheid ontstaat?” Andere partijen waren voornamelijk positief over het wijzigen van de indicering: “De vergrijzende bevolking vraagt om een andere aanpak”, zei Sonja Mulderij van D66. Ook de PvdA ziet resultaatgericht indiceren als een manier om de kostenstijging terug te dringen. Wel is de partij van mening dat vermogende inwoners zelf moeten gaan betalen voor de hulp, aldus raadslid Paul Medema.

Wethouder Mary van Gent gaf aan dat er geen onduidelijkheid meer is over de juridische grondslag. Aan het resultaatgericht indiceren is een normenkader verbonden. In het normenkader is vastgelegd hoe lang huishoudelijke werkzaamheden gemiddeld duren, waardoor objectief kan worden vastgesteld of een resultaatgerichte indicering realistisch is. De rechter heeft daarover uitgesproken dat alles daarmee voldoende geborgd is. Over het verzoek van de PvdA om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen zei Van Gent dat de gemeente dit niet mag doen. Wel wordt landelijk gewerkt aan een wetsvoorstel om dit weer in te voeren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button