Den HelderPolitiek

Stadspartij wenst meer inzicht in eventuele afwijzingen Helders Steunfonds

Den Helder – De Stadspartij Den Helder heeft het college van B&W gevraagd of zij ook aanvragen voor een tegemoetkoming uit het Helders Steunfonds hebben afgewezen. Indien dit het geval is, heeft de partij B&W verzocht om een overzicht hiervan en de reden waarom deze aanvragen niet zijn toegekend.

B&W heeft enige tijd geleden de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken van het Helders Steunfonds, alsook over de bijdrage van het Rijk die als gevolg van de coronacrisis door de gemeente is ontvangen. “Wij als Stadspartij zijn blij dat de raad hierin een steentje heeft kunnen bijdragen middels het Helders steunfonds. Het is goed dat de raad hierover wordt geïnformeerd, zoals ook met elkaar is afgesproken. Als Stadspartij zouden wij echter graag nog iets breder geïnformeerd worden over aanvragen uit het Helderse steunfonds die door B&W zijn afgewezen”, zo laat de partij op haar website weten.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button