Hollands KroonPolitiek

Stukken motorcrossterrein Middenmeer digitaal in te zien

Hollands Kroon – Inwoners van Hollands Kroon kunnen tot en met 7 oktober 2020 een inspraakreactie indienen op twee voorontwerpbestemmingsplannen en op de plan-MER (Milieueffectrapportage) voor het vestigen van een motorcrossterrein op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg in Middenmeer. Gemeente Hollands Kroon onderzoekt nog of het in verband met de geldende coronamaatregelen mogelijk is om na augustus een of meerdere informatieavonden voor omwonenden en belangstellenden te organiseren.

De motorsportfederatie is ondertussen 40 jaar bezig met het zoeken naar een permanente locatie in de Kop van Noord-Holland om hun sport uit te oefenen. Op verzoek van de provincie Noord-Holland om een plek aan te wijzen voor de motorcrossers heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon eind december 2013 de bereidheid uitgesproken om een motorcrossterrein binnen haar gemeentegrenzen te realiseren.

Lange weg
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is ondertussen in 2019 behandeld en ruim 200 zienswijzen zijn bij de gemeente binnengekomen. Deze NRD is noodzakelijk voor het opstarten van de Milieueffectrapportage. De Milieueffectrapportage is vervolgens een onderdeel van de onderbouwing van het bestemmingsplan. Deze moet namelijk gewijzigd worden om het motorcrossterrein in Middenmeer mogelijk te maken.

Na de beeldvormende vergadering voor raadsleden en andere geïnteresseerden op 18 juni jl. (terug te zien op de website van gemeente Hollands Kroon) heeft de motorsportfederatie aangegeven het voorontwerp bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage in juli bij de gemeente in te dienen, waarna deze intern beoordeeld is. Het college van B&W heeft nu besloten om twee voorontwerp bestemmingsplannen, naast de Milieueffectrapportage, ter inzage te leggen: één voor de inrichting (het terrein zelf) en één voor de geluidzone. Dat heeft te maken met het feit dat de inrichting in één bestemmingsplan ligt, maar de geluidzone zich uitstrekt over twee onderliggende bestemmingsplannen. Of dit in een later stadium wordt samengevoegd tot één bestemmingsplan is nog niet bekend.  

Reacties en informatie
De periode voor het indienen van een inspraakreactie is acht weken. Tot en met 7 oktober 2020 kunnen belanghebbenden een reactie indienen en is uitsluitend schriftelijk mogelijk (Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna). Vermeld in de brief het onderwerp: inspraakreactie Motorcrossterrein NC-10.

Voor meer inhoudelijke informatie en het terugzien van de beeldvormende vergadering: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/voorontwerpbestemmingsplannen-motorcross-ter-inzage

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button