Hollands KroonPolitiek

Agrarische hoofdstad of hoofdstad van de arbeidsmigranten? Hollands Kroon draait om fundamentele discussie heen

Hollands Kroon – “Willen wij de agrarische hoofdstad van de toekomst worden, of de hoofdstad voor arbeidsmigranten?” In zijn betoog over de beleidsregels rondom de vestiging van arbeidsmigranten in Hollands Kroon raakte LADA & Anders fractievoorzitter Henk van Gameren, net als een aantal andere sprekers, kort een fundamentele discussie: Welke expansieruimte geeft de gemeente de agrarische sector en hoeveel arbeidsmigranten willen we huisvesten? Een uitgebreid debat over die discussie ontbreekt echter, terwijl er zelfs binnen de coalitie verschillende opvattingen over lijken te bestaan.

Het debat ging donderdagavond over het omstreden ‘artikel zes’. Met dat artikel uit de beleidsregels zegt de gemeente dat zij initiatieven voor de bouw van huisvesting voor arbeidsmigranten alsnog in behandeling nemen wanneer zij niet voldoen aan de rest van het beleid. Dat lijkt tegenstrijdig, want waarom zou je dan in de eerste plaats beleidsregels opstellen? Vrijwel de gehele raad is het met elkaar eens dat een dergelijk constructie niet wenselijk is. Het zorgt voor willekeur, onduidelijkheid voor de inwoners en volgens OHK fractievoorzitter Alexander Bügel zelfs voor stigma: “We willen bij onze inwoners draagvlak creëren. Door het afschaffen van artikel zes zorgen we voor duidelijkheid en voorkomen we dat mensen onverwachts geconfronteerd worden met huisvestingsplannen, waardoor een stigma richting arbeidsmigranten kan ontstaan.”

Toch zijn er ook voorvechters voor het behouden van artikel zes, in de raad van Hollands Kroon voornamelijk het CDA. Niet omdat zij het zo’n goede beleidsregel vinden, maar omdat er volgens hen een nijpend huisvestingstekort is. Het afschaffen van artikel zes staat volgens het CDA ook gelijk aan het afschaffen van maatwerk. Raadslid en agrariër Matthé van Lierop is bang dat het zal leiden tot meer illegale huisvesting. Het gehele beleid, inclusief het zesde artikel, schiet volgens hem tekort. Er moet een verruiming komen van de beleidsregels om agrariërs in staat te stellen zelf voldoende huisvesting te realiseren voor hun medewerkers. Dat de coalitie al voordat er nieuw beleid is besluit de vrijheden van het college om initiatieven naar de raad te sturen beperkt, geeft volgens Van Lierop blijk van weinig vertrouwen in de eigen wethouders. De tegenstrijdigheid van het nu afschaffen van artikel zes bleek volgens hem overduidelijk tijdens de raadsvergadering van 14 juli, toen de coalitie via een motie het college opdracht gaf voor wijziging van het beleid, terwijl er in dezelfde vergadering nog werd ingestemd met de bouw van een arbeidsmigrantenpension via hetzelfde omstreden beleidsartikel.

Rem op de groei?
Daar was de coalitie het natuurlijk niet mee eens, al kon niemand echt duiden waarom zij wel hebben ingestemd met het laatste artikel zes verzoek voor de Westerweg. Volgens Sylvia Buczynski van de PvdA resteert er met de overgebleven vijf beleidsregels nog voldoende bewegingsruimte voor de agrariërs. Zij kunnen op eigen terrein kleinschalige logiesaccommodaties bouwen en voor grootschalige locaties kunnen initiatiefnemers op bedrijventerreinen terecht. Toch bracht Buczynski ook het standpunt naar voren dat ongeremde groei voor de agrarische sector en daarmee de huisvesting van arbeidsmigranten niet wenselijk is: “Daar mag best een rem op. Wij zitten hier niet alleen voor de economische welvaart van onze agrariërs. In zekere zin belast je daarmee namelijk ook de andere inwoners mee.”

Ook Henk van Gameren van oppositiepartij LADA & Anders ziet dit als een reële zorg. Volgens hem is Hollands Kroon heel welwillend wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij mist heldere kaders en actuele cijfers en riep de wethouder dan ook op om deze te leveren. Daarnaast zou Hollands Kroon volgens hem met de regio in gesprek moeten gaan. Van Gameren zet vraagtekens bij het accommodatiebeleid, ook omdat er arbeidsmigranten in Hollands Kroon wonen en elders werken. Op die manier wordt de gemeente niet de ‘agrarische hoofdstad van de toekomst’, zoals zo mooi beschreven in het coalitieakkoord, maar eerder de ‘hoofdstad van de arbeidsmigranten’. De vooral technische en principiële discussie over artikel zes vervormde zich zo tot een fundamentele discussie over de wenselijkheid van de groei van de agrarische sector en het aantal arbeidsmigranten binnen de gemeente.

Duidelijk werd ook dat hier verschillende opvattingen over bestaan, ook binnen de coalitie, maar dat er op zijn minst geen overeenstemming is over de wijze waarop dit in het accommodatiebeleid wordt verwerkt. Aan dat beleid wordt nog gewerkt, waarop de VVD bleef hameren dat de coalitie haar oude schoenen weggooit voordat zij nieuwe heeft. Wethouder Robert Leever gaf aan dat het college bezig is beleid op te stellen waarmee duidelijkheid wordt verschaft en waarmee de economische behoefte van agrariërs niet belemmerd wordt. Wanneer dat beleid naar de gemeenteraad gestuurd kan worden voor besluitvorming is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat dit nog tot een flink fundamenteel debat zal leiden en dat de beslissing van de raadsmeerderheid om artikel zes af te schaffen nog weinig inzicht geeft in het toekomstig beleid van de gemeente Hollands Kroon.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button