Cultuur/NatuurKop van Noord-Holland

Impuls voor klimaatadaptatie in werkgebied Hollands Noorderkwartier

Regio Noordkop – Wanneer gemeenten maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen, kan het Rijk deze initiatieven steunen vanuit de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie. Op 10 oktober heeft het Rijk bijna vier miljoen euro toegezegd voor in totaal 37 projecten in het werkgebied van Hollands Noorderkwartier.

Het Rijk ondersteunt onder meer de bouw van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen. De regeling is op 1 januari 2021 in werking getreden. Nadat eerder dit jaar al een bedrag een kleine drie miljoen euro was toegekend aan de eerste serie projecten is nu de tweede aanvraag van bijna vier miljoen euro gehonoreerd.

Cofinanciering
Voor de 26 gemeenten in de werkregio Noorderkwartier, de provincie en HHNK is er tot en met 2027 maximaal €11,7 miljoen beschikbaar. De Rijksbijdrage is een cofinanciering van een derde, waarbij twee derde, €23,8 miljoen van de uitvoeringskosten door gemeenten, HHNK en provincie moeten worden gedragen. Voor projecten om de gevolgen van klimaatverandering beperken willen gemeenten en HHNK deze regeling waar mogelijk benutten.

Voor de zomer is een tweede aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 37 projecten. Met dit voorstel is een bedrag €3.717.480 aangevraagd. Dat het Rijk met de regeling in de roos schiet, valt op te maken uit de veelheid aan projecten die gepland zijn. Ook dat meer dan twee derde van de gemeenten uit Noorderkwartier nu meedoen in deze aanvraag.

Rollen
HHNK is namens de werkregio Noorderkwartier de penvoerder voor de Impulsregeling. De Rijksbijdrage wordt beschikbaar gesteld via gemeente- of provinciefonds. De gemeente Dijk en Waard heeft de rol van kassier voor werkregio Noorderkwartier op zich genomen. Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button