Den HelderPolitiek

Stadspartij en Fractie Pastoor pleiten voor verhoging toeristen- en forensenbelasting

Den Helder – In de commissievergadering over de begroting voor 2023 hebben de Stadspartij en Fractie Pastoor gepleit voor een verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. Volgens Leo van Esdonk van laatstgenoemde partij moet daar een verlaging van de afvalstoffenheffing tegenover staan.

In het voorstel van het college voor de toeristen- en forensenbelasting staat voor beide een verhoging van de tarieven van 3,3 procent. Niels Nanning van de Stadspartij vindt dit te weinig. Het geld dat opgehaald wordt met die belastingen gaat niet naar faciliteiten voor de eigen inwoners, maar naar toeristen en tijdelijke bewoners van Den Helder. Daarbij komt dat er grote projecten zijn, zoals de parkeervoorziening en de ontsluiting van de TESO, waar de gemeente in de toekomst in wil investeren. Voorzieningen voor toeristen, waar zij volgens Nanning zelf voor kunnen betalen. Bij forensen gaat het vaak om mensen met tweede huizen. Ook zij kunnen volgens de Stadspartij wel wat extra belasting missen.

Leo van Esdonk van Fractie Pastoor sloot zich bij Nanning aan. Daarbij gaf hij aan dat het extra geld dat door zijn voorstel bij de gemeente binnenkomt gebruikt kan worden voor het handhaven van de huidige tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze gaat namelijk in het voorstel van het college met ruim vier procent omhoog. Een jaar geleden probeerde Van Esdonk de stijging van de afvalstoffenheffing ook al tegen te gaan, toen was er onvoldoende steun. Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur kondigde een motie aan over het vooraf scheiden van afval, wat volgens hem duurder is.

Financiële consequenties
Wethouder Pieter Kos gaf aan dat hij de ideeën rondom de verhoging van de toeristen- en forensenbelasting aan de raad laat. Dat is een politieke discussie. Hij stelt de rekenkracht van het ambtelijk apparaat beschikbaar, mochten de raadsleden meer inzicht willen in wat de verhoging voor effect hebben op de gemeentelijk begroting. Hetzelfde geldt voor een eventuele verlaging van de afvalstoffenheffing. Wethouder Michiel Wouters zei daarover dat de HVC wegens kostenstijgingen en volgens de overeenkomst met de gemeente de tarieven zelfs met veel meer kan verhogen, tot bijna tien procent. Na wat hij omschrijft als hard overleg is dit vastgesteld op vijf procent, waarvan er vier worden doorgerekend aan de inwoners.

Mocht de raad besluiten geen verhoging van de afvalstoffenheffing te willen doorvoeren betekent dat een gat van €515.000,- in de begroting. Dat geld moet volgens Wouters toch ergens anders vandaan worden gehaald. De toeristenbelasting en de forensenbelasting tezamen brachten de gemeente in 2022 ongeveer 1,5 miljoen euro op. De raad kan het gat dus dichten door beide belastingen met ongeveer dertig procent te verhogen, in plaats van de beoogde 3,3 procent van het college.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Elke auto die Den Helder passeert op weg naar Texel moeten ze 2 euro tol laten betalen.Teso verdient een mega bedrag en wij als inwoners zitten met de dagelijkse ellende .

Back to top button
%d bloggers liken dit: