Noord-Holland

Duurzame investeringen in de toekomst

Advertentie:

Komende jaren investeert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink in rioolwaterzuiveringsinstallaties, zonnepanelen en gemalen. Ook start HHNK met een programma waarin HHNK het watersysteem robuuster, flexibeler, toekomstbestendig en energiezuiniger maakt. Al deze investeringen staan in het teken van de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Taken die vanwege klimaatverandering urgenter, kostbaarder en ingewikkelder worden.

Het bestuur van het hoogheemraadschap stelde op 13 november de begroting voor 2020 vast. Om ruimte te bieden aan alle ambities om het Noorderkwartier leefbaar te houden, was een lichte stijging van de waterschapbelastingen onvermijdelijk. Gedurende de economische crisis bleef de belastingstijging zeer beperkt, maar nu de economie op volle toeren draait, stijgen de kosten. ”En de kosten van grond-, weg- en waterbouw stijgen flink harder dan de inflatie,” aldus portefeuillehouder financiën Ruud Maarschall. ”In die sector zijn tijdens de crisis harde klappen gevallen en nu is het soms zelfs lastig een aannemer te vinden.” Daardoor is duidelijk dat het hoogheemraadschap gezien de aard van de werkzaamheden in de komende tijd duurder uit zal zijn.

De inkomsten van het hoogheemraadschap uit belastingen stijgen in 2020 met 3,5% naar bijna 230 miljoen euro. Dit betekent niet dat de waterschapsbelasting ook voor iedereen met dat percentage stijgt. Agrariërs gaan iets minder belasting betalen en voor huurders beperkt de stijging zich tot 2,4%. Het zijn vooral de huiseigenaren met woningen boven de vijf ton die meer gaan betalen. De waterschapsbelasting is immers deels op de WOZ-waarde gebaseerd.

Energiezuiniger
De komende vijf jaar wordt dertig miljoen uitgegeven voor de renovatie van de vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties ”Iedere keer als we renoveren of groot onderhoud plegen, kijken we of we energiezuiniger kunnen gaan opereren,” geeft Maarschall aan. ”En op de terreinen van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties gaan we het komend jaar ruim 32.000 zonnepanelen leggen om zoveel mogelijk van ons stroomgebruik zelf op te wekken.” In totaal liggen er eind 2020 ruim 56.000 zonnepanelen op eigen grond en daken.

Nieuw gemaal Monnickendam
Beperking van energiegebruik speelt ook een belangrijke rol bij onderhoud aan de gemalen. Een paar highlights uit het programma waarmee HHNK in 2020 aan de slag gaat zijn gemaal de Poel in Waterland, gemaal Pieter Engel in Assendelft, gemaal Oosterpolder in Hoorn en gemaal Leemans in de Wieringermeer. Voor onderhoud en renovatie van gemalen is 11 miljoen gereserveerd. De eerste paal voor het nieuwe gemaal Monnickendam wordt naar verwachting in het tweede kwartaal geslagen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button