Hollands Kroon

Bollen voor het Kooibos

Advertentie:

Hippolytushoef – Het Kooibos in Hippolytushoef wordt al jaren onderhouden door een team vrijwilligers. De motor hierachter is Eerko Kostwinder, Ko voor intimi. “Boswachter Ko” en zijn team hebben er, in nauwe samenwerking met Team Kernbeheer van de gemeente Hollands Kroon, voor gezorgd dat het eens zo vervallen bos inmiddels weer een keurig aanzien heeft gekregen. En daar zijn vele mensen deze vrijwilligers maar wat dankbaar voor. Het is een prachtige plek om te recreëren.

Omdat een bos natuurlijk nooit af is, zijn er altijd wensen om het nog aantrekkelijker te maken. In één van de gesprekken die Ko met Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging had, kwam naar voren dat er wel wat behoefte was voor meer bloemen in het bos. Ook goed voor de insecten. Die in het bos overigens ook al een hotel hebben. Bloembollen waren dus gewenst.

Marco de Vries van het gemeentelijke Team Kernbeheer en Ko vonden naast de vijver een mooie plek voor bloembollen. Deze plek stond echter nog vol met ruige begroeiing. Afgesproken werd dat Team Kernbeheer deze plek gereed ging maken om bollen te planten. De begroeiing werd verwijderd en de grond gefreesd en gevlakt. Honderddertig vierkante meter is nu gereed voor beplanting. Aan de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging werd de vraag uitgezet voor verkrijging van de aan te schaffen bloembollen. Afke Schrale reageerde hier op en ging te rade bij Kapiteyn BV in Breezand. Dit bloeiende bloembollenexportbedrijf wilde de benodigde bollen leveren.

KLeurige bloemen
Er werd uitgerekend dat er voor honderddertig vierkante meter maar liefst 2.600 bollen nodig zijn. Het was Ko zijn wens om verschillende kleurige bloemen door elkaar te hebben. Vandaar dat er diverse soorten bollen richting Hippolytushoef zijn gegaan. Begin november zijn de bollen afgeleverd door Karin Glas en Jody Kapiteijn van Kapiteyn. Ook matchmaker Afke Schrale was hierbij aanwezig. Op de foto de overhandiging van de eerste kratten bollen aan Ko. Die zijn nu opgeslagen bij Willem Mosterd op de boerderij achter het Kooibos. Velen hebben bijgedragen aan dit mooie burgerinitiatief.

Zelf ook de boel opfleuren met bloemen uit de bollen van Kapiteyn? Dat kan. Voor particulieren is er de mogelijkheid om via www.kapiteyn.nl/particuliereverkoop online een bestelling te plaatsen. Meer informatie over de Hollands Kroonse Uitdaging staat op www.hollandskroonseuitdaging.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button