Den HelderPolitiekTexel

Georganiseerd bedrijfsleven: “Doseerplan TESO te veel haken en ogen”

Den Helder – Het georganiseerd bedrijfsleven van Texel en Den Helder zegt dat het door Helders Geluid geopperde ‘doseerplan’ voor het TESO verkeer al met de gemeente besproken is, maar te veel haken en ogen kent. Inwoners van Texel die in Den Helder het ziekenhuis bezoeken worden er de dupe van en een onderscheid tussen verschillende vervoersstromen zou in de praktijk niet te handhaven zijn.

De ondernemersorganisatie is blij met de inzet van Helders Geluid, maar merkt ook op dat er al 25 jaar wordt gesproken over een oplossing. Veel ideeën zijn de revue dus al gepasseerd: “Het is goed en begrijpelijk dat er breed wordt meegedacht over eventuele mogelijkheden om de bereikbaarheid van Den Helder en Texel te verbeteren. Om goed te kunnen meedenken is het echter wel belangrijk om op de hoogte te zijn van alle relevante informatie.”

Ook het ‘doseerplan’, waarbij Texel bezoekers zich zouden moeten opstellen op een centrale locatie als Kooypunt, om vervolgens gedoseerd richting de TESO veerhaven te rijden, is volgens het georganiseerd bedrijfsleven al besproken met de gemeente: “De gemeenten en het georganiseerd bedrijfsleven van Den Helder en Texel hebben samen reeds veel mogelijke oplossingsrichtingen zorgvuldig onderzocht, waaronder ook dit doseerplan. Een plan wat te veel logistieke, juridische en praktische haken en ogen kent.”

Eef van den Broek zegt namens het bedrijfsleven dat het goed is om te beseffen dat grote overlast van het TESO verkeer slechts incidenteel voorkomt. Wel is er tien keer per week een kleine vertraging op de N250. Bij minder dan één procent van de afvaarten komt het voor dat de opstelruimte bij de veerhaven zelf niet volstaat. Omdat het verkeer dan niet door kan rijden komt de gehele binnenstad tot stilstand. Heel vervelend, maar geen dagelijkse gebeurtenis.

Haken en ogen
Vanwege het incidentele karakter van de overlast is het volgens Van den Broek een te grote investering om een verkeersbuffer buiten Den Helder aan te leggen. Belangrijker nog is dat de ondernemers denken dat het geen oplossing is voor het voorliggende probleem. Om verschillende redenen. Het verkeersinfarct wordt als het ware verplaatst: “Het op of nabij het Kooypunt verkeerskundig inpassen van een dergelijk groot opstelterrein met opritten vanaf de N9 en N99 en een uitrit naar de N250, waar per minuut ruim 10 voertuigen gedoseerd dienen te worden, is complex en conflicteert met de ambitie om de doorstroming ter plaatse bij het Kooypunt te verbeteren.”

Daarnaast is een opstelplaats ten zuiden van de stad onlogisch voor inwoners van Texel die Den Helder bezoeken. Als voorbeeld noemt de belangenvereniging bezoekers van het ziekenhuis. Zij zouden na hun bezoek de stad uit naar Kooypunt moeten rijden, om zich daar op te stellen voor de veerboot. Dat zorgt juist voor meer verkeersbewegingen. Een onderscheid maken tussen verschillende verkeersgebruikers en daarop handhaven is niet mogelijk, oordeelt Van den Broek.

De belangenorganisatie zit regelmatig met de gemeente en andere instanteis om tafel over het TESO verkeer. In 2018 is het Manifest N250 bij de Provincie Noord-Holland ingediend. Dat heeft nog steeds geen gevolg gekregen. De oplossing voor de files is volgens het georganiseerd bedrijfsleven een integrale verbetering van de doorstroming op de N250 en, het vergroten van de capaciteit van de weginfrastructuur naar de binnenstad, de haven en de veerhaven. “Daarnaast zal voor reizigers die hun voertuig bij voorkeur niet meenemen naar het eiland een transferium mogelijk wel in een behoefte kunnen voorzien en de druk op de N250 wat verlichten.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

9 reacties

  1. Het enige wat zou werken is Texel auto luw icm een transferium, simpel en doeltreffend

  2. Of een milieu clubje dat naar de rechter stapt en een zaak aanspant ivm met de stikstof uitstoot van al dat verkeer .

    1. gaat nooit gebeuren, dan rammen ze gewoon een paar boeren plat om te compenseren en klaar is Klara

  3. Tja, zo kun je alles affakkelen en gebeurt er uiteindelijk niks aan de verkeersproblemen en ook de lelijke infrastructuur rond de veerhaven die de stad van de haven scheidt (zoals die er vroeger wel was) die er toch echt wel zijn..

  4. Vakantie en vrachtverkeer via Den Oever. Klein bootje voor lokaal verkeer .

Back to top button
%d bloggers liken dit: