Noord-HollandZakelijk

Honderden vacatures TenneT en Liander in Noord-Holland

Adverentie

Noord-Holland – TenneT en Liander gaan de komende jaren op zoek naar enkele honderden nieuwe medewerkers in Noord-Holland. Het werkpakket van de beheerders van de energienetten is de afgelopen jaren zo snel en fors toegenomen dat ze handen tekort komen. “Wie nu als techneut in de energiesector stapt heeft de komende decennia werk.”

De energietransitie versnelt en de vraag naar elektriciteit blijft maar toenemen. Zonneweiden, windmolenparken, laadpleinen voor elektrische voertuigen en nieuwe duurzame woonwijken staan in de rij voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeren de netbeheerders de komende jaren honderden miljoenen euro’s in de uitbreiding van de elektriciteitsnetten in Noord-Holland. Zij bouwen honderden nieuwe elektriciteitsverdeelstations en leggen vele kilometers extra kabel. Daar zijn veel meer mensen voor nodig dan dat er nu beschikbaar zijn.

Jongeren, statushouders en zij-instromers
Simone van Essen, manager recruitment van Liander: “Nederland kampt met een aanhoudend tekort aan technici. Het tekort in Noord-Holland is nog weer substantieel groter dan in de rest van het land. We hebben hier momenteel 70 vacatures openstaan. Voornamelijk voor monteurs, engineers en projectmanagers. Voldoende technische vakmensen is een voorwaarde om de energietransitie te kunnen realiseren. Liander blijft zich ook in 2021 onverminderd inspannen voor het vergroten van het aantal technici dat Nederland gaat verduurzamen. Dit doen we onder meer door nieuwe groepen, zoals jongeren vanaf 16 jaar, statushouders en zij-instromers, te enthousiasmeren voor werk in de techniek en innovatieve opleidingstrajecten aan te bieden. Wie nu in de energiesector stapt heeft de komende decennia werk.”

Ook TenneT, de beheerder van het landelijk transportnet, heeft jaarlijks tientallen vacatures in Noord-Holland. “We zoeken vooral elektrotechnici, opzichters en meetspecialisten met een MBO3 of MBO4 achtergrond”, aldus Inge Vernooy-Klijberg, manager recruitment bij TenneT. Mensen met de juiste achtergrond zijn zeer welkom bij TenneT, waar ze aan het werk kunnen na een omscholing. Inge Vernooy-Klijberg: “Daarvoor hebben we een mbo-traineeship in de hoogspanning ontwikkeld. Een recent voorbeeld is een lichttechnicus, die op festivals en evenementen werkte en nu een tweejarige opleiding bij ons volgt tot hoogspanningstechnicus.”

Van werk naar werk
De netbeheerders hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de werving van nieuw personeel. De websites werkenbijtennet.nl en werkenbij.alliander.com zijn omgebouwd tot visuele uithangborden van de vele vacatures en de recruiters laten geen technisch evenement onbezocht. Daarnaast zijn de netbeheerders inmiddels ook in Noord-Holland in goed gesprek met bedrijven die personeel moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Inge Vernooy-Klijberg: “We zoeken hierbij steeds intensiever samenwerking op, waar we elkaar vroeger meer beconcurreerden, omdat we allebei op zoek zijn naar technisch personeel. Nu kijken we samen naar kandidaten en kijken waar deze het beste passen.”

Simone van Essen: “De afgelopen periode kwamen in Noord-Holland al 15 mensen met onder meer een achtergrond in de vliegtuig- en autotechniek ons bedrijf versterken. Door de coronacrisis zien we nog meer kansen om de pool aan technici te vergroten door deze werk-naar-werktrajecten te faciliteren. Fijn voor de man of vrouw die niet werkloos wordt, en fijn voor ons omdat we zo meer technici kunnen aannemen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button