Noord-Holland

Hoogheemraadschap zet in op biodiversiteit

Regio Noordkop – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat zich sterker inzetten voor biodiversiteitherstel. Dat heeft het bestuur van het waterschap besloten. Waar mogelijk zal biodiversiteit onderdeel zijn van het beheer en onderhoud van dijken, waterlopen en afvalwaterzuiveringen. Ook wordt HHNK partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat is opgericht om krachten en kennis te bundelen.

De natuur in Nederland vraagt om een goed evenwicht. Een evenwicht wat alleen kan bestaan als er een variatie is in soorten, oftewel dat er genoeg biodiversiteit is. “Biodiversiteit moeten we koesteren, want deze is van invloed op de lucht die we inademen, het water wat we drinken en het voedsel wat we eten. HHNK kan bijdragen aan biodiversiteit in eigen werkgebieden waardoor we een win win situatie krijgen”, aldus het Hoogheemraadschap.

“We nemen als maatschappelijk verantwoordelijke overheid graag onze rol in het versterken van biodiversiteit. Met onze dijken, waterlopen en zuiveringen hebben we daar veel mogelijkheden voor. Ons uitgangspunt is werk met werk te maken, logische combinaties te zoeken en binnen onze huidige financiële kaders te blijven. Dat doen we al met het aanleggen van bloemrijke dijken en duurzaam oeverbeheer”, vertelt dagelijks bestuurder Saskia Borgers.

Deltaplan
In haar streven de biodiversiteit te herstellen, staat HHNK niet alleen. Ruim honderd organisaties in Nederland hebben zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een initiatief van natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die de handen ineen hebben geslagen. In 2018 verenigden negentien partijen in dit initiatief. Intussen zijn meer dan honderd organisaties aangesloten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button