Den Helder

Werkzaamheden riolering Vogelzand 22 stilgelegd

Julianadorp – Wegens een lokale verontreiniging in de bodem zijn de rioleringswerkzaamheden stilgelegd in Vogelzand 22. Tijdens het werk bleek hier sprake van.

Aannemer J. winder startte begin november aan de parkzijde van het hofje Vogelzand 22 met de uitbreiding van de riolering door de aanleg van een extra verbinding richting Vogelzand 32. Tijdens het werk bleek echter sprake te zijn van een lokale verontreiniging in de bodem. Reden om het werk stil te leggen. Voor deze aanleg is een diepe sleuf nodig. Hiervoor is bronbemaling nodig. Bij het aanleggen van deze bemaling is de aannemer gestuit op een olieachtige verontreiniging. Bij geconstateerde bodemverontreiniging moet altijd onderzocht worden wat er aan de hand is. Uit het bodemonderzoek blijkt dat dieper in de grond een verontreiniging is aangetroffen van olie. Doordat deze verontreiniging in de ondergrond zit zijn er geen directe risico’s voor omwonenden.

Verder onderzoek verplicht
Ondanks dat er geen risico’s voor de omwonenden zijn, mag er niet zomaar worden gewerkt in dit soort situaties. Eerst moet samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een speciale procedure opgestart worden. Samen met de Omgevingsdienst wordt bepaald hoe verder met dit project. Zodra dit bekend is, moet de aannemer dit voorbereiden. Het duurt minimaal acht weken voordat de werkzaamheden weer opnieuw beginnen. De uitvoering gebeurt dan volgens de werkmethodes die gelden bij een bodemverontreiniging. De gemeente zal de bewoners hierover informeren zodra dit bekend is.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button