Hollands Kroon

Geen vuurwerkverbod, wel extra inzet op vuurwerkoverlast in Hollands Kroon

Advertentie:

Hollands Kroon – Uit onderzoek blijkt dat de meeste inwoners van de gemeente Hollands Kroon geen problemen hebben met het afsteken van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsviering, maar wel overlast ervaren in de weken voor en na oud en nieuw. De gemeente ziet daarom af van een algemeen vuurwerkverbod, maar zet wel in op extra toezicht om overlast te verminderen.

Hoewel vuurwerk alleen mag worden afgestoken tussen zes uur ’s avonds op oudjaarsavond tot twee uur ’s nachts op nieuwjaarsdag, wordt er in de aanloopperiode naar de jaarwisseling al veel vuurwerk afgestoken. Uit onderzoek van de gemeente Hollands Kroon blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden in de gemeente bezwaar tegen het afsteken van (illegaal) vuurwerk in de dagen voor en na de jaarwisseling, voornamelijk doordat dit vaak gepaard gaat met bange dieren en vernielingen. De gemeente heeft hierom besloten met meerdere initiatieven het illegaal afsteken van vuurwerk tegen te gaan.

Zo kunnen bewoners via de website Fixie anoniem vuurwerkoverlast melden. Deze meldingen worden opgepakt door handhavers en de politie. De gemeente meldt dat niet op elke individuele melding zal worden gereageerd. Overlastplegers zijn vaak moeilijk op te sporen, maar wanneer meerdere meldingen worden gedaan geeft dit wel een goed overzicht op welke locaties veel overlast voorkomt. Op deze manier kunnen handhavers en de politie gerichter op vuurwerkoverlast controleren.

Geen algemeen verbod
Daarnaast meldt de gemeente dat er geen algeheel vuurwerkverbod zal gelden. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de meerderheid van de respondenten er geen problemen mee heeft dat er vuurwerk wordt afgestoken tijdens de toegestane periode gedurende de jaarwisseling. De gemeente ziet tevens af van het instellen van vuurwerkvrije zones. Het handhaven van deze zones is alleen mogelijk gedurende de periode dat vuurwerk legaal mag worden afgestoken, en door de positieve houding van de respondenten tegenover het legaal afsteken van vuurwerk is deze vorm van handhaven onnodig.

De gemeente noemt daarnaast de rol die ouders en verzorgers spelen met betrekking tot de vuurwerkoverlast in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Vuurwerkoverlast blijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door minderjarige kinderen, en de gemeente benadrukt dat ouders en verzorgers de verantwoordelijkheid dragen dat kinderen de wetgeving naleven. Gezinnen met kinderen tussen de 12 en 17 jaar zullen hier voorafgaand aan de jaarwisseling een brief over ontvangen.

Toon meer

Brent van der Hell

Brent van der Hell is werkzaam bij Regio Noordkop als verslaggever / redacteur TV. Hij is bereikbaar via brent@regionoordkop.nl, of via de telefoonnummers 0627656370 en 0223684609.

Wellicht ook interessant

Back to top button