Hollands Kroon

Openbaar fractieoverleg GroenLinks Hollands Kroon

Hollands Kroon – GroenLinks Hollands Kroon heeft op maandag 18 januari een openbaar fractieoverleg van 19.30 uur tot 21.30 uur. De vergadering is digitaal via zoom.

Zijn er geïnteresseerden die willen inspreken of meepraten? Laat het weten via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Deelnemers krijgen dan voor de vergadering begint een link.

Agenda
Op de agenda staan de onderwerpen van de raadsvergadering van 28 januari (die zijn te vinden op hollandskroon.nl) en andere actuele onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering neemt het raadslid Jan Eichhorn afscheid en wordt Jaap Wierdsma benoemd als raadslid. Jan wordt daarna benoemd als fractieondersteuner (dat is Jaap nu). Beiden verheugen zich op hun nieuwe rol. Lilian Peters blijft fractievoorzitter.

Verder bespreekt de raad onder andere een aantal bestemmingsplannen en twee rapporten van de toetsingskamer: Organisatieontwikkeling gemeente Hollands Kroon en WMO en Jeugdhulp in Hollands Kroon.
Het fractieoverleg wordt, als er tijd voor is, gevolgd door een korte (niet openbare) bestuursvergadering.

Uiteraard kunnen geïnteresseerde die, niet digitaal willen vergaderen, maar toch iets willen bespreken met het bestuur of de fractie, altijd contact opnemen. Desgewenst komt de fractie graag bij geïnteresseerden langs. Informatie over activiteiten en standpunten zijn te vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter: @GLhollandskroon.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button